Skirkite kelias minutes susipažinti su fotoaparato valdymo elementais ir ekrane rodoma informacija. Gali būti naudinga pasižymėti šį skyrių ir grįžti prie jo skaitant likusią vadovo dalį.

Fotoaparato korpusas

1 Atleidimo režimo parinkimo ratukas
2 Režimo pasirinkimo ratukas
3 Fotoaparato dirželio ąselė
4 Režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus atleidimo mygtukas
5 Atleidimo režimo parinkimo ratuko fiksavimo atpalaidavimo mygtukas
6 Kontaktinė jungtis (papildomai blykstei)
7 Filmavimo mygtukas
8 Maitinimo jungiklis
9 Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas)
10

Mygtukas E

11

S/Q mygtukas

12 Valdymo pultas
13 Židinio plokštumos žymė (E)

1 Integruota blykstė
2 Stereomikrofonas
3

AF pagalbinio apšvietimo lemputė

Automatinio laikmačio lemputė

Raudonų akių efekto mažinimo lemputė

4 Veidrodis
5 Objektyvo tvirtinimo žymė
6

M/Y mygtukas

7 Infraraudonųjų spindulių imtuvas
8

D mygtukas

9 USB, HDMI ir išorinio mikrofono jungčių dangtelis
10 Priedų prijungimo lizdo ir ausinių jungties dangtelis
11 Objektyvo atleidimo mygtukas
12 AF režimo mygtukas
13 Fokusavimo režimo valdiklis
14 Išorinio mikrofono jungtis
15 USB jungtis
16 HDMI jungtis
17 Priedų prijungimo lizdas
18 Ausinių jungtis

1 Papildomų komandų ratukas
2 Fn1 mygtukas
3 Fn2 mygtukas
4 Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis
5 Akumuliatoriaus skyriaus dangtelio fiksatorius
6 Kintamosios srovės jungties dangtelis
7 Trikojo lizdas
8 Procesoriaus kontaktai
9 Objektyvo stovas
10 AF jungtis
11 Korpuso dangtelis

1

Mygtukas O/Q

2

Mygtukas K

3 Pakreipiamasis ekranas
4 Mygtukas G
5

Mygtukas L/U

6

Mygtukas X/T

7

Mygtukas W/Z

8

Mygtukas R

9 Vaizdo ieškiklio okuliaras
10 Akies jutiklis
11 Guminis okuliaro apsodas
12 Dioptrijų reguliavimo valdiklis
13

Mygtukas A

14 Pagrindinių komandų ratukas
15 Garsiakalbis
16

Mygtukas a

17 Kryptinis valdiklis
18 Mygtukas J
19 Fokusavimo taško parinkimo valdiklio fiksatorius
20 Atminties kortelės prieigos lemputė
21 Atminties kortelės lizdo dangtelis
22

Mygtukas i

23 Tiesioginės peržiūros valdiklis

Uždenkite jungtis dangteliu

Jei jungčių nenaudojate, uždenkite jas jungčių dangteliu. Į jungtis patekusios pašalinės medžiagos gali trukdyti perduoti duomenis.

LCD apšvietimo įrenginiai

Pasukus maitinimo jungiklį į padėtį D, įjungiamas budėjimo laikmatis ir valdymo pulto apšvietimas (LCD apšvietimo įrenginys), kad tamsoje būtų galima įžiūrėti ekrano rodmenis. Atleidus maitinimo jungiklį, apšvietimas lieka įjungtas dar kelias sekundes, kol nesibaigęs budėjimo laikmačio laikas, nebent atleidžiamas užraktas arba maitinimo jungiklis vėl pasukamas į padėtį D.

Maitinimo jungiklis

Garsiakalbis

Nelaikykite garsiakalbio arti magnetinių prietaisų. Jeigu nepaisysite šios atsargumo priemonės, gali būti paveikti magnetiniais prietaisais įrašomi duomenys.

Režimo pasirinkimo ratukas

Fotoaparate įdiegti toliau nurodyti režimai. Norėdami pasirinkti režimą, paspauskite režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus atleidimo mygtuką ir pasukite režimo pasirinkimo ratuką.

Režimo pasirinkimo ratukas

Režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus atleidimo mygtukas

1

Režimai P, S, A ir M:

P — programuojamas automatinis

S — automatinis užrakto pirmumas

A — automatinis diafragmos pirmumas

M — rankinis

2

Automatiniai režimai:

i automatinis

j automatinis (blykstė išjungta)

3 Specialiųjų efektų režimai
4 Režimai U1 ir U2
5 Scenos režimai

Objektyvai be procesoriaus

Objektyvai be procesoriaus (0 Tinkami objektyvai be procesoriaus) gali būti naudojami tik įjungus režimą M. Jei esant prijungtam objektyvui be procesoriaus parenkamas kitas režimas, išjungiama užrakto atleidimo funkcija.

Garsinis signalas tiesioginės peržiūros metu

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, sukant režimo pasirinkimo ratuką gali pasigirsti garsinis signalas. Tai nereiškia gedimo ar trikties.

Valdymo pultas

Kai fotoaparatas įjungtas, valdymo pulte rodomi įvairūs fotoaparato nustatymai. Čia parodyti elementai pasirodo pirmą kartą įjungus fotoaparatą. Informacijos apie kitus nustatymus galima rasti atitinkamuose šio vadovo skyriuose.

1 Užrakto greitis
2 Diafragma (f skaičius)
3 ISO sensitivity (ISO jautrumas)
4 Likusių kadrų skaičius
5 Akumuliatoriaus daviklis
6 Metering (matavimas)
7

ISO jautrumo indikacija

Automatinio ISO jautrumo daviklis

Informacija, rodoma išjungus fotoaparatą

Jei fotoaparatas išjungiamas esant įdėtam akumuliatoriui ir atminties kortelei, rodomas likusių kadrų skaičius (retais atvejais su kai kuriomis atminties kortelėmis ši informacija rodoma tik įjungus fotoaparatą).

Valdymo pultas

Vaizdo ieškiklis

1 Specialiųjų efektų režimo indikacija
2 Objektyvo stovas
3 AF srities rėmeliai
4 Neįdėtos atminties kortelės indikacija
5 1,3 karto apkirpta DX vaizdo sritis
6 Komponavimo tinklelis (rodomas, kai nustatyta pasirinktinio nustatymo d6 Viewfinder grid display (vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys) parinktis On (įjungta))
7 Fokusavimo taškai
8 1,3× DX apkarpymo indikacija
9 Pavertimo indikacija 1, 2
10 Mirgėjimo aptikimas
11 Pakreipimo indikacija 1, 3
12 Židinio daviklis
13 Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas
14 Lanksčios programos daviklis
15 Užrakto greitis
16 Diafragma (f skaičius)
17 HDR indikacija
18

Fotografavimo serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ar blykstės reikšmėmis indikacija

WB serijos indikacija

ADL serijos indikacija

19 Senkančio akumuliatoriaus įspėjimas
20 ISO jautrumo indikacija
21 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos lieka daugiau nei 1 000 kadrų)
22 Blykstės parengties daviklis
23 FV fiksavimo indikacija
24 Blykstės sinchronizacijos indikacija
25

Ekspozicijos rodiklis

Ekspozicijos kompensavimo rodinys

26 Blykstės kompensavimo indikacija
27 Ekspozicijos kompensavimo indikacija
28 Automatinio ISO jautrumo daviklis
29

Likusių kadrų skaičius

Likusių iki atminties buferio užpildymo kadrų skaičius

ISO jautrumas

Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso įrašymo kadrų

Gali būti rodoma paspaudžiant mygtuką, kuriam pasirinktinio nustatymo f1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 f1: Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktimi priskirta funkcija Viewfinder virtual horizon (vaizdo ieškiklio virtualus horizontas).

Atlieka pakreipimo indikatoriaus funkciją, kai fotoaparatas pasukamas fotografuoti į vertikalią (portretinę) padėtį.

Atlieka pavertimo indikatoriaus funkciją, kai fotoaparatas pasukamas fotografuoti į vertikalią (portretinę) padėtį.

Pastaba. Ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas iliustravimo tikslais.

Neįdėtas akumuliatorius

Kai akumuliatorius visiškai išeikvotas arba neįdėtas, vaizdo ieškiklio ekranas tampa blankus. Tai – normalu ir nereiškia gedimo. Įprastinė vaizdo ieškiklio ekrano būsena grįš, kai bus įdėtas visiškai įkrautas akumuliatorius.

Valdymo pulto ir vaizdo ieškiklio ekranai

Valdymo pulto ir vaizdo ieškiklio ekranų ryškumas priklauso nuo temperatūros. Esant žemai temperatūrai ekranų reakcija gali pailgėti. Tai – normalu ir nereiškia gedimo.

Dioptrijų reguliavimo valdiklis

Sukite dioptrijų reguliavimo valdiklį, kol AF srities rėmeliai taps aiškiai sufokusuoti. Sukdami valdiklį pridėję akį prie vaizdo ieškiklio, būkite atsargūs, kad nepataikytumėte sau pirštais ar nagais į akį.

Vaizdo ieškiklis nesufokusuotas

Vaizdo ieškiklis sufokusuotas

Pakreipiamojo ekrano naudojimas

Ekraną galima pakreipti kampu, kaip parodyta toliau.


Įprastinis naudojimas: ekranas įprastai naudojamas nustatytas į laikymo padėtį.


Fotografavimas/filmavimas iš žemai: pakreipkite ekraną į viršų, kad įjungę tiesioginės peržiūros režimą galėtumėte fotografuoti/filmuoti žemai laikomu fotoaparatu.


Fotografavimas/filmavimas iš aukštai: pakreipkite ekraną į apačią, kad įjungę tiesioginės peržiūros režimą galėtumėte fotografuoti/filmuoti aukštai laikomu fotoaparatu.

Ekrano naudojimas

Sukite ekraną švelniai, sustokite, kai pajusite pasipriešinimą. Nenaudokite jėgos. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite sugadinti fotoaparatą arba ekraną. Jei fotoaparatas sumontuotas ant trikojo, žiūrėkite, kad ekranas prie jo nesiliestų.

Nekelkite ir neneškite fotoaparato suėmę už ekrano. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, galite sugadinti fotoaparatą. Jei fotografuojant ekranas nenaudojamas, grąžinkite jį į laikymo padėtį.

Rankena ir fotoaparato sritys šalia ekrano gali įkaisti. Tai nereiškia gedimo.

Ši sritis būna ypač karšta.

Saugokite, kad ant vidinio paviršiaus nepatektų skysčių. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, gaminys gali sugesti.

Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas)

Jei nepasibaigus budėjimo laikmačio laikui priglausite akį prie vaizdo ieškiklio, akies jutiklis automatiškai išjungs informacinį ekraną. Ekranas vėl įsijungs, kai atitrauksite akį nuo vaizdo ieškiklio. Jei pageidaujate, sąrankos meniu parametro Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) parinktimi (0 Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas)) galite atsisakyti informacinio ekrano išjungimo. Tačiau atminkite, kad ir kokia būtų parinktis, informacinis ekranas išsijungs, kai baigsis budėjimo laikmačio laikas.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jutiklinis ekranas reaguoja į toliau nurodytus veiksmus:


Brūkštelėti

Brūkštelėkite pirštu per ekraną neilgą atkarpą į kairę arba dešinę.


Slinkimas

Slinkite pirštu per ekraną.


Skėtimas/glaudimas

Pridėkite du pirštus prie ekrano ir skėskite arba glauskite juos.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Atkūrimo metu (0 Jutiklinio ekrano naudojimas) jutiklinį ekraną galima naudoti:

  • Peržiūrėti kitoms nuotraukoms
  • Priartinti arba atitolinti
  • Peržiūrėti miniatiūroms
  • Peržiūrėti filmams

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, naudojant jutiklinį ekraną galima fotografuoti (jutiklinis užraktas; 0 Fotografavimas naudojant jutiklinį ekraną (jutiklinis užraktas)) arba išmatuoti taškinio baltos spalvos balanso vertę (0 Tiesioginė peržiūra (taškinis baltos spalvos balansas)). Jutiklinį ekraną taip pat galima naudoti rinkti tekstui (0 Teksto įvedimas) arba naršyti meniu (0 Jutiklinio ekrano naudojimas).

Jutiklinis ekranas

Jutiklinis ekranas reaguoja į statinę elektrą, todėl gali neveikti, jei bus padengtas kitų gamintojų apsauginėmis plėvelėmis arba liečiamas nagais ar nenusimovus pirštinių. Nenaudokite jėgos ir nelieskite ekrano aštriais daiktais.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jutiklinis ekranas gali nereaguoti kaip numatyta, jei bandysite jį naudoti neatitraukę nuo jo kitoje vietoje priglausto delno arba kito piršto. Gali būti neįmanoma atpažinti kitų judesių, jei liesite per švelniai, pirštu brauksite per greitai ar per trumpą atkarpą arba per anksti atitrauksite nuo ekrano, taip pat jei netinkamai koordinuosite judesius suglausdami arba išskėsdami du pirštus.

Jutiklinių valdiklių įjungimas ir išjungimas

Jutiklinius valdiklius galima įjungti arba išjungti naudojant sąrankos meniu parinktį Touch controls (jutikliniai valdikliai) (0 Touch controls (jutikliniai valdikliai)).

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip parinkti kryptį, kuria reikia brūkštelėti pirštu norint peržiūrėti kitas nuotraukas, kai jos atkuriamos viso kadro režimu, žr. B > Touch controls (jutikliniai valdikliai) (0 Touch controls (jutikliniai valdikliai)).

Fotografavimas naudojant jutiklinį ekraną (jutiklinis užraktas)

Palieskite ekraną vaizdui sufokusuoti ir atitraukite pirštą nuotraukai padaryti.

Palieskite iliustracijoje parodytą piktogramą, kad galėtumėte parinkti operaciją, kuri bus atliekama paliečiant ekraną, kai įjungtas fotografavimo režimas. Nustatykite vieną iš šių parinkčių:

Daugiau informacijos apie vaizdo fokusavimą jutiklinio fotografavimo metu pateikiama skyriuje „Fokusavimas“ (0 Automatinis fokusavimas).

Fotografavimas naudojant jutiklinio fotografavimo parinktis

Fokusuoti vaizdą ir fotografuoti spaudžiant užrakto atleidimo mygtuką galima net tada, kai rodoma piktograma 8, reiškianti, kad įjungtos jutiklinio fotografavimo parinktys. Spausdami užrakto atleidimo mygtuką fotografuokite esant įjungtam nepertraukiamo fotografavimo režimui (0 Atleidimo režimo parinkimas) arba filmuodami. Naudojant jutiklinio fotografavimo parinktis galima daryti tik po vieną nuotrauką, kai įjungtas nepertraukiamo fotografavimo režimas, tačiau fotografuoti filmavimo metu neįmanoma.

Jutikliniame ekrane neįmanoma nurodyti fokusavimo taško vietos, jei centrinio fokusavimo taško pasirinkimo fokusavimo valdiklio fiksatorius nustatytas į padėtį L (užrakinta) (0 Rankinis fokusavimo taško parinkimas), tačiau ekrane galima parinkti objektą, kai nustatyta AF sričių režimo parinktis AF, pirmenybę suteikiant veidui (0 AF sričių režimas).

Kai įjungtas automatinio laikmačio režimas (0 Automatinio laikmačio režimas (E)), paliečiant ekraną židinys fiksuojamas ties parinktu objektu, o atitraukiant pirštą nuo ekrano paleidžiamas laikmatis. Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, užraktas atleidžiamas praėjus maždaug 10 sek. nuo laikmačio paleidimo. Delsos trukmę ir kadrų skaičių galima pakeisti naudojant pasirinktinį nustatymą c3 (Self-timer (automatinis laikmatis), 0 Self-timer (automatinis laikmatis)). Jei nustatytos parametro Number of shots (kadrų skaičius) parinkties vertė yra didesnė už 1, fotoaparatas darys vieną nuotrauką po kitos, kol bus įrašytas parinktas skaičius kadrų.

Kryptinis valdiklis

Šiame vadove kryptinio valdiklio naudojimo veiksmus atitinka piktogramos 1, 3, 4 ir 2.

  • 1: kryptinį valdiklį spauskite aukštyn
  • 3: kryptinį valdiklį spauskite žemyn
  • 4: kryptinį valdiklį spauskite kairėn
  • 2: kryptinį valdiklį spauskite dešinėn
  • Mygtukas J