Kai fotoaparatas įjungiamas pirmą kartą, atveriamas raginimas kryptiniu valdikliu ir mygtuku J pasirinkti kalbą.

Bus atvertas prijungimo vediklis. Fotoaparato ir išmaniojo prietaiso susiejimui pereikite prie skyriaus „Prisijungimas naudojant SnapBridge“ (0 Prisijungimas naudojant SnapBridge).

Jei naudodami SnapBridge fotoaparato su išmaniuoju prietaisu susieti nenorite, paspauskite G ir kryptiniu valdikliu ir mygtuku J nustatykite fotoaparato laikrodį. Kol laikrodis nenustatytas, kitų operacijų atlikti neįmanoma.

G mygtukas

Parinkite laiko juostą

Parinkite datos formatą

Nustatykite vasaros laiko parinktį

Nustatykite laiką ir datą (atkreipkite dėmesį, kad fotoaparate naudojamas 24 valandų formatas)

Siejimo kartojimas vėliau

Jei pirmą kartą įjungus fotoaparatą siejimo procedūra nebaigiama, siejimą galima bet kada pradėti iš naujo, parinkus fotoaparato sąrankos meniu elementą Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) (0 Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso)).