Fotografavimo meniu atvėrimui spauskite G ir parinkite kortelę C (fotografavimo meniu).

G mygtukas

Neįtraukiama į nustatymus, kurie įrašomi į U1 arba U2 (0 Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus)).

Taip pat žr.

Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji fotografavimo meniu nustatymai“ (0 Numatytieji fotografavimo meniu nustatymai).