Nuotraukos dydis matuojamas pikseliais. Galima rinktis # Large (didelė), $ Medium (vidutinė) arba % Small (maža) (atminkite, kad nuotraukos dydis priklauso nuo parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) parinkties, 0 Vaizdo sritis):

Vaizdo sritis Parinktis Dydis (pikseliais)
DX (24×16) Large (didelė) 5 568 × 3 712
Medium (vidutinė) 4 176 × 2 784
Small (maža) 2 784 × 1 856
1.3× (18×12) Large (didelė) 4 272 × 2 848
Medium (vidutinė) 3 200 × 2 136
Small (maža) 2 128 × 1 424

Nuotraukos dydis nustatomas spaudžiant mygtuką X (T) ir sukant papildomų komandų ratuką, kol informaciniame ekrane pasirodys pageidaujamas nustatymas.

Mygtukas X (T)

Papildomų komandų ratukas

Fotografavimo meniu

Nuotraukos dydį taip pat galima koreguoti naudojant fotografavimo meniu parinktį Image size (nuotraukos dydis) (0 Image size (nuotraukos dydis)).