Jei pageidaujate, kad fotografavimo metu būtų įrašomi fotoaparato buvimo vietos duomenys, prie fotoaparato priedų prijungimo lizdo (0 Fotoaparato korpusas) galite prijungti GPS aparatą GP-1/GP-1A (galima įsigyti atskirai) naudodami laidą, pateiktą kartu su GP-1/GP-1A. Prieš prijungdami GP-1/GP-1A, išjunkite fotoaparatą. Daugiau informacijos pateikiama GP-1/GP-1A vadove.

Sąrankos meniu parinktys

Sąrankos meniu elementą Location data (buvimo vietos duomenys) sudaro toliau nurodytos parinktys.

  • Position (buvimo vieta): esami platumos, ilgumos, aukščio virš jūros lygio ir vienodo koordinuoto laiko (UTC) duomenys.
  • External GPS device options (išorinio GPS aparato parinktys) > Standby timer (budėjimo laikmatis): parinkite, ar prijungus GPS aparatą bus įjungiamas budėjimo laikmatis.

  • External GPS device options (išorinio GPS aparato parinktys) > Set clock from satellite (nustatyti laikrodį pagal palydovą): norėdami sinchronizuoti fotoaparato laikrodį su laiku, kurį pateikia GPS aparatas, parinkite Yes (taip).

Išmanieji prietaisai

Jei norite atsisiųsti buvimo vietos duomenis iš išmaniojo prietaiso ir pridėti juos prie naujų nuotraukų, sudarykite belaidį ryšį ir nustatykite sąrankos meniu parametro Location data (buvimo vietos duomenys) > Download from smart device (atsisiųsti iš išmaniojo prietaiso) parinktį Yes (taip) (0 Location data (buvimo vietos duomenys)).

Vienodas koordinuotas laikas (UTC)

GPS aparato pateikiami UTC duomenys nepriklauso nuo fotoaparato laikrodžio.

Piktograma o

Ryšio būseną rodo piktograma o:

  • o (nekinta): gauti buvimo vietos duomenys.
  • o (mirksi): GP-1/GP-1A ieško signalo. Nuotraukose, padarytose mirksint piktogramai, buvimo vietos duomenų nėra.
  • Piktogramos nėra: mažiausiai dvi sekundes iš GP-1/GP-1A nebuvo gauta naujų buvimo vietos duomenų. Nuotraukose, padarytose tuo metu, kai piktogramos o nėra, buvimo vietos duomenų nebūna.