1. Parinkite režimą.

  Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į pageidaujamo režimo padėtį.

  Režimo pasirinkimo ratukas

 2. Suderinkite nustatymus.

  Pagal poreikį pakoreguokite lanksčios programos (režimas P), užrakto greičio (režimas S ir M), diafragmos (režimas A ir M), ekspozicijos ir blykstės kompensavimo, blykstės režimo, fokusavimo taško, matavimo, automatinio fokusavimo, AF sričių režimų ir serijų nustatymus, o taip pat – fotografavimo, filmavimo ir pasirinktinių nustatymų meniu parinktis.

 3. Nustatykite parinktį Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus).

  Meniu atvėrimui paspauskite mygtuką G. Pažymėkite sąrankos meniu parametrą Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) ir spauskite 2.

  G mygtukas

 4. Nustatykite parinktį Save to U1 (įrašyti į U1) arba Save to U2 (įrašyti į U2).

  Pažymėkite Save to U1 (įrašyti į U1) arba Save to U2 (įrašyti į U2) ir spauskite 2.

 5. Įrašykite naudotojo nustatymus.

  Pažymėkite Save settings (įrašyti nustatymus) ir spauskite J, kad 1 ir 2 veiksmu parinkti nustatymai būtų priskirti režimo pasirinkimo ratuko padėčiai, kuri parinkta 4 veiksmu.

Naudotojo nustatymai

Toliau nurodytų parametrų į U1 ir U2 įrašyti neįmanoma.

Fotografavimo meniu:

 • Storage folder (laikymo aplankas)
 • Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
 • Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
 • Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3))
 • Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
 • Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu)

Filmavimo meniu:

 • Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
 • Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
 • Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)

Pasirinktinių nustatymų meniu:

 • a10 (Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo žiedas AF režimu))
 • d9 (Optical VR (optinis virpesių mažinimas))