Fotoaparato drebėjimo įtakai sumažinti arba autoportretams daryti galima naudoti automatinį laikmatį.

 1. Pasirinkite automatinio laikmačio režimą.

  Paspauskite atleidimo režimo pasirinkimo ratuko fiksavimo atpalaidavimo mygtuką ir pasukite atleidimo režimo parinkimo ratuką į padėtį E.

  Atleidimo režimo parinkimo ratukas

 2. Sukomponuokite nuotrauką ir sufokusuokite.

  Automatinio laikmačio funkcija neveikia, jei fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti vaizdo vienkartinio pagalbinio AF režimu arba kitais atvejais, kai užrakto atleidimas yra neįmanomas.

 3. Paleiskite laikmatį.

  Laikmačio paleidimui nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo. Pradės mirksėti automatinio laikmačio lemputė. Likus dviem sekundėms iki fotografavimo, automatinio laikmačio lemputė nustos mirksėti. Užraktas atleidžiamas praėjus maždaug dešimčiai sekundžių po to, kai pradeda veikti automatinis laikmatis.

Jei norite nenufotografavę išjungti automatinį laikmatį, pasukite atleidimo režimo parinkimo ratuką į kito nustatymo padėtį.

Uždenkite vaizdo ieškiklį

Jei fotografuojate nepriglaudę akies prie vaizdo ieškiklio, nuimkite guminį okuliaro apsodą () ir įtaisykite pridedamą okuliaro dangtelį, kaip parodyta (). Taip pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa neatsiras nuotraukose ir netrukdys ekspozicijai. Nuimdami guminį okuliaro apsodą, tvirtai laikykite fotoaparatą.

Guminis okuliaro apsodas

Okuliaro dangtelis

Integruotos blykstės naudojimas

Jei reikia fotografuoti su blykste, kai įjungtas režimas, kuriam esant blykstė automatiškai nepakeliama, blykstės pakėlimui paspauskite mygtuką M (Y) ir palaukite, kol atsiras blykstės parengties daviklis (M) (0 Rankinio atidarymo režimai). Fotografavimas nutraukiamas, jei blykstė pakeliama po automatinio laikmačio paleidimo. Atminkite, kad suveikus blykstei bus padaryta tik viena nuotrauka, kad ir koks skaičius kadrų bus nustatytas pasirinktinio nustatymo c3 (Self-timer (automatinis laikmatis); 0 Self-timer (automatinis laikmatis)) parinktimi.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos:

 • Apie automatinio laikmačio trukmės, fotografuojamų kadrų skaičiaus ir intervalo tarp daromų kadrų parinkimą žr. A > pasirinktinis nustatymas c3 (Self-timer (automatinis laikmatis); 0 Self-timer (automatinis laikmatis)).
 • Apie garsinį signalą, kuris girdimas automatinio laikmačio naudojimo metu, žr. B > Beep options (garsinio signalo parinktys) (0 Beep options (garsinio signalo parinktys)).