Ekspozicijos kompensavimo funkcija naudojama pakeisti fotoaparato siūlomai ekspozicijos vertei, kad nuotraukos būtų šviesesnės arba tamsesnės. Ji veiksmingiausia naudojant su centruoto arba taškinio matavimo metodais (0 Matavimas). Galima rinktis iš verčių nuo –5 EV (per maža ekspozicija) iki +5 EV (per didelė ekspozicija), žingsneliais po 1/3 EV. Apskritai, naudojant teigiamas vertes, objektas būna šviesesnis, o naudojant neigiamas – tamsesnis.

–1 EV

Be ekspozicijos kompensavimo

+1 EV

Ekspozicijos kompensavimo vertės parinkimui paspauskite mygtuką E ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol atsiras pageidaujama vertė.

Mygtukas E

Pagrindinių komandų ratukas

±0 EV
(paspaustas mygtukas E)

–0,3 (–1/3) EV

+2,0 EV

Nurodžius kitą vertę nei ±0,0, ekspozicijos rodiklių centre ima mirksėti 0 (išskyrus režimą M) ir, atleidus mygtuką E, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje atsiranda piktograma E. Esamą ekspozicijos kompensavimo vertę galima pamatyti ekspozicijos rodiklyje, paspaudus mygtuką E.

Standartinę ekspoziciją galima grąžinti nustatant ekspozicijos kompensavimo vertę ±0. Išjungus fotoaparatą, ekspozicijos kompensavimo vertės nulis negrąžinamas, išskyrus režimą SCENE ir EFFECTS (jei įjungtas režimas SCENE arba EFFECTS, ekspozicijos kompensavimo vertės nulis grąžinamas įjungus kitą režimą arba išjungus fotoaparatą).

Režimas M

Kai įjungtas režimas M, ekspozicijos kompensavimas turi įtakos tik ekspozicijos rodikliui; užrakto greitis ir diafragma nekinta.

Fotografavimas su blykste

Kai fotografuojama su blykste, ekspozicijos kompensavimo vertė turi įtakos blykstės galingumui ir ekspozicijai, todėl pakeičiamas ir pagrindinio objekto, ir fono šviesumas. Naudojant pasirinktinį nustatymą e3 (Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas), 0 Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas)) apribojama ekspozicijos kompensavimo įtaka – ji veikia tik foną.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos:

  • Apie tai, kaip parinkti ekspozicijos kompensavimo reguliavimo žingsnelių dydį, žr. A > pasirinktinis nustatymas b2 ((EV steps for exposure cntrl (EV žingsneliai ekspozicijai reguliuoti), 0 (EV steps for exposure cntrl (EV žingsneliai ekspozicijai reguliuoti)).
  • Apie tai, kaip reguliuoti ekspozicijos kompensavimo vertę nespaudžiant mygtuko E, žr. A > pasirinktinis nustatymas b3 (Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos kompensavimas), 0 Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos kompensavimas)).
  • Apie tai, kaip automatiškai keisti ekspoziciją, blykstės galingumą, baltos spalvos balanso vertę arba aktyviojo D-Lighting reikšmę, žr. skirsnį „Serija“ (0 Serija).