Atleidimo režimo parinkimui paspauskite atleidimo režimo parinkimo ratuko fiksavimo atpalaidavimo mygtuką ir pasukite atleidimo režimo parinkimo ratuką taip, kad žymeklis sutaptų su reikiamu nustatymu.

Žymeklis

Vidutinis kadrų skaičius, kai naudojamas akumuliatorius EN-EL15a, įjungtas nepertraukiamas pagalbinis AF, įjungtas rankinis arba automatinis užrakto pirmumo ekspozicijos režimas, nustatytas 1/250 sek. arba didesnis užrakto greitis, nepakeistos kitų nustatymų numatytosios reikšmės (o režimo Cl atveju, nepakeistos kitų nustatymų, išskyrus numatytojo nustatymo d1, numatytosios reikšmės) ir atminties buferyje yra laisvos vietos. Nurodytos spartos gali nepavykti pasiekti susidarius tam tikroms sąlygoms. Kadrų skaičiaus vertės gali sumažėti nustačius dideles ISO jautrumo vertes (nuo Hi 0,3 iki Hi 5), ypač mažas diafragmos vertes (didelius f skaičius) arba mažas užrakto greičio vertes, įjungus virpesių mažinimo (veikia naudojant VR objektyvus) arba automatinio ISO jautrumo reguliavimo funkciją (0 Automatinis ISO jautrumo valdymas), naudojant tam tikrus objektyvus, beveik išsekus akumuliatoriui arba fotoaparatui aptikus mirgėjimą, kai įjungta fotografavimo meniu esanti mirgėjimo mažinimo funkcija (0 Flicker reduction (mirgėjimo sumažinimas)). Suveikus blykstei, bus padaroma tik viena nuotrauka.

Atminties buferis

Fotoaparate yra laikinam saugojimui skirtas atminties buferis, leidžiantis toliau fotografuoti, kol nuotraukos įrašomos į atminties kortelę. Pripildžius buferį (tAA), sumažinama kadrų spartos vertė.

Apytikslis skaičius nuotraukų, kurias galima įrašyti į buferį esant dabartiniams nustatymams, rodomas ekspozicijos skaitiklio rodiniuose, kol laikomas paspaustas užrakto atleidimo mygtukas.

Įrašant nuotrauką į atminties kortelę, šviečia atminties kortelės prieigos lemputė. Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir atminties kortelės veikimą, įrašymas gali trukti nuo kelių sekundžių iki kelių minučių. Neišimkite atminties kortelės ir neištraukite arba neatjunkite maitinimo šaltinio, kol prieigos lemputė neužges. Jei fotoaparatas išjungiamas, kai buferyje vis dar yra duomenų, maitinimas neišsijungia, kol neįrašomos visos buferyje esančios nuotraukos. Jei akumuliatorius išseks, kai buferyje vis dar bus nuotraukų, išsijungs užrakto atleidimas ir nuotraukos bus perkeltos į atminties kortelę.

Tiesioginė peržiūra

Jei esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui naudojamas nepertraukiamo atleidimo režimas, paspaudus užrakto atleidimo mygtuką rodomas ne pro objektyvą patenkantis vaizdas, o nuotraukos.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos: