Viso kadro, priartinimo, miniatiūrų ir kalendoriaus atkūrimo metu paspaudžiant mygtuką L (U) galima apsaugoti nuotraukas nuo atsitiktinio ištrynimo. Apsaugotų failų neįmanoma ištrinti spaudžiant mygtuką O (Q) arba nustatant atkūrimo meniu parinktį Delete (trinti). Atminkite, kad apsaugoti failai bus ištrinti formatuojant atminties kortelę (0 Format memory card (formatuoti atminties kortelę)).

Kaip apsaugoti nuotrauką:

  1. Pasirinkite nuotrauką.

    Atverkite nuotrauką viso kadro atkūrimo režimo rodinyje, didinimo atkuriant būdu arba pažymėkite ją miniatiūrų sąraše.

  2. Paspauskite mygtuką L (U).

    Nuotrauka pažymima piktograma P. Norėdami panaikinti nuotraukos apsaugą, kad ją būtų galima ištrinti, atverkite nuotrauką arba pažymėkite ją miniatiūrų sąraše ir spauskite mygtuką L (U).

    Mygtukas L (U)

Visų nuotraukų apsaugos panaikinimas

Jei norite panaikinti apsaugos piktogramą nuo visų nuotraukų, kurios yra viename arba keliuose aplankuose, šiuo metu parinktuose naudojant meniu Playback folder (atkūrimo aplankas), atkūrimo metu nuspauskite vienu metu ir palaikykite apie dvi sekundes mygtukus L (U) ir O (Q).