Šiame skirsnyje aprašomi kai kurie atvejai, su kuriais galite susidurti naudodami programėlę SnapBridge.

„Unable to Connect.“ (Nepavyksta sudaryti ryšio.)

Jei fotoaparato ekrane rodomas pranešimas, informuojantis, kad ryšio sudaryti nepavyko, paspauskite J ir grįžkite prie 3 veiksmo skirsnyje Siejimas ir ryšio sudarymas. Siejimo atšaukimui paspauskite mygtuką G.

Siejimo nesklandumai

Jei bandant sudaryti ryšį su fotoaparatu kyla nesklandumų, pabandykite:

  • Išjungti ir vėl paleisti programėlę SnapBridge. Išjunkite programėlę SnapBridge ir įsitikinkite, kad ji neveikia fone. Paliesdami programėlės piktogramą vėl paleiskite programėlę ir pakartokite skirsnyje „Siejimas ir ryšio sudarymas“ aprašytus veiksmus, pradėdami nuo 1.
  • Pareikalauti, kad iOS „pamirštų“ fotoaparatą (tik iOS). Nors fotoaparato su iOS prietaisu susieti nepavyksta, fotoaparato pavadinimas vis tiek gali likti prietaiso atmintyje. Tokiu atveju reikės pareikalauti, kad iOS „pamirštų“ fotoaparatą kaip nurodyta toliau.

Nuotraukų atsiuntimas

Jei nuotraukos į išmanųjį prietaisą siunčiamos lėtai arba kyla kitų siuntimo nesklandumų, prietaisą nuo fotoaparato atsiekite ir pabandykite vėl susieti.

  1. Išmanusis prietaisas: programėlėje SnapBridge atverkite kortelę , palieskite > Forget camera (pašalinti fotoaparatą iš atminties) > D7500 ir fotoaparatą nuo prietaiso atsiekite paliesdami atsakymą Yes (taip).

    iOS naudotojams nurodyti, kad iOS „pamirštų“ fotoaparatą, reikės kaip nurodyta toliau.

  2. Fotoaparatas: fotoaparato sąrankos meniu parinkite elementą Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso), pažymėkite Start (pradėti), paspauskite J ir fotoaparato susiejimui su išmaniuoju prietaisu atlikite skirsnyje Siejimas ir ryšio sudarymas aprašomus veiksmus, pradėdami nuo 2.