Ši funkcija naudojama blykstės galingumui fiksuoti, kad nuotraukas būtų galima perkomponuoti nekeičiant blykstės galingumo ir užtikrinant, kad blykstės galingumas būtų tinkamas objektui net ir tuomet, kai objektas nėra kadro centre. Blykstės galingumas reguliuojamas automatiškai, atsižvelgiant į ISO jautrumą ir diafragmą.

Kaip naudoti FV fiksavimo funkciją:

 1. Priskirkite FV fiksavimo funkciją fotoaparato valdikliui.

  Priskirkite FV lock (FV fiksavimas) kuriam nors valdikliui, naudodami pasirinktinį nustatymą f1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)).

 2. Parinkite TTL blykstės valdymo režimą.

  Nustatykite fotografavimo meniu parametro Flash control (blykstės valdymas) > Flash control mode (built-in) (blykstės valdymo režimas (integruotos)) parinktį TTL.

 3. Pakelkite blykstę.

  Jei įjungtas režimas P, S, A, M arba 0, blykstę galima pakelti paspaudžiant mygtuką M (Y). Jei įjungtas režimas i, k, p, n, o, s, w, f, d, e arba ', prireikus blykstės ji atidaroma automatiškai.

  Mygtukas M (Y)

 4. Fokusuokite.

  Norėdami sufokusuoti, nustatykite objektą kadro centre ir nuspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.

 5. Užfiksuokite blykstės galingumą.

  Įsitikinę, kad rodomas blykstės parengties daviklis (M), paspauskite 1 veiksmu parinktą valdiklį. Tinkamo galingumo apskaičiavimui blykstė paleis parengtinį blyksnį. Ši blykstės galingumo vertė užfiksuojama ir ekrane atsiranda FV fiksavimo piktograma (e).

 6. Perkomponuokite nuotrauką.

 7. Fotografuokite.

  Norėdami fotografuoti, iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Jei reikia, neatsisakant FV fiksavimo funkcijos, galima padaryti daugiau nuotraukų.

 8. Atsisakykite FV fiksavimo funkcijos.

  FV fiksavimo funkcijos atsisakymui paspauskite 1 veiksmu parinktą valdiklį. Įsitikinkite, kad neberodoma FV fiksavimo piktograma (e).

Matavimas

Jei išorinio blykstės įrenginio nėra ir naudojama tik integruota blykstė, FV fiksavimo funkcijos matuojama sritis apribojama iki 4 mm skersmens apskritimo kadro centre. Jei integruota blykstė naudojama pagrindinės blykstės funkcijai atlikti, t. y. valdyti nuotoliniams blykstės įrenginiams, fotoaparatas matuoja visą kadrą.