Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, paspaudžiant mygtuką R galima atverti informacinį ekraną, kuriame pateikiami užrakto greičio, diafragmos, likusių kadrų skaičiaus ir AF sričių režimo duomenys.

Mygtukas R

1 Shooting mode (fotografavimo režimas)
2 Lanksčios programos daviklis
3 Blykstės sinchronizacijos indikacija
4 Užrakto greitis
5 Diafragma (f skaičius)
6

Atleidimo režimas

Nepertraukiamo fotografavimo greitis

7 Aktyviojo D-Lighting indikacija
8 Picture Control indikacija
9 Vaizdo srities indikacija
10 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos lieka daugiau nei 1 000 kadrų)
11

Likusių ekspozicijų skaičius

Didelių intervalų įrašymo indikacija

12

Ekspozicijos rodiklis

Ekspozicijos kompensavimo rodinys

Kadrų serijų eigos indikatorius

Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis

WB bracketing (WB serija)

13

White balance (baltos spalvos balansas)

Baltos spalvos balanso tikslinimo indikacija

14 Nuotraukos komentaro indikacija
15 Copyright information (informacija apie autorių teises)
16 Nuotraukos dydis
17 Nuotraukos kokybė
18 Automatinio fokusavimo režimas
19 AF sričių režimo indikacija
20 Metering (matavimas)
21

Fotografavimo serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis indikacija

WB serijos indikacija

ADL serijos indikacija

HDR indikacija

22

ADL serijos lygis

HDR strength (HDR stiprumas)

Daugkartinės ekspozicijos indikacija

23

Bluetooth ryšio indikacija

Airplane mode (skrydžio režimas)

24

Wi-Fi ryšio indikacija

Eye-Fi ryšio indikacija

25 Palydovų signalo indikacija
26 Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo indikacija
27 Vinjetės kontrolės indikacija
28 Automatinė iškraipymų kontrolė
29 Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine diafragma)
30 Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas)
31 Virpesių mažinimo indikacija
32

Intervalų laikmačio indikacija

Didelių intervalų indikacija

Nenustatyto laikrodžio indikacija

33 Garsinio signalo daviklis
34 Akumuliatoriaus daviklis
35

ISO jautrumo indikacija

ISO sensitivity (ISO jautrumas)

Automatinio ISO jautrumo daviklis

36 Piktograma i
37 Flash mode (blykstės režimas)
38 Blykstės valdymo indikacija
39 FV fiksavimo indikacija
40

Blykstės kompensavimo indikacija

Blykstės kompensavimo vertė

41

Ekspozicijos kompensavimo indikacija

Ekspozicijos kompensavimo vertė

Pastaba. Ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas iliustravimo tikslais.

Ekrano išjungimas

Norėdami panaikinti ekrane rodomą fotografavimo arba blykstės informaciją, vėl paspauskite mygtuką R arba iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Jeigu ilgiau nei 4 sekundes nebus atliktas joks veiksmas, ekranas automatiškai išsijungs. Ekranas taip pat išsijungs, jei uždengsite akies jutiklį arba pažiūrėsite pro vaizdo ieškiklį. Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti, kiek laiko ekranas bus įjungtas prieš automatinį išjungimą, žr. pasirinktinį nustatymą c4 (Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa), 0 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)).

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip pakeisti informacinio ekrano raidžių spalvą, žr. B > Information display (informacinis ekranas) (0 Information display (informacinis ekranas)).

Piktograma Y (laikrodis nenustatytas)

Fotoaparato laikrodis maitinamas iš atskiro įkraunamo maitinimo šaltinio, kuris pagal poreikį įkraunamas, kai įdedamas pagrindinis akumuliatorius arba fotoaparatas maitinamas naudojant papildomą kintamosios srovės jungtį ir kintamosios srovės adapterį (0 Kiti priedai). Jei įkrovimas trunka dvi dienas, energijos laikrodžiui maitinti užteks maždaug trims mėnesiams. Jei informaciniame ekrane mirksi piktograma Y, buvo grąžinta pradinė laikrodžio būsena, todėl data ir laikas, įrašomas su naujomis nuotraukomis, bus klaidingas. Naudodami sąrankos meniu parinktį Time zone and date (laiko juosta ir data) > Date and time (data ir laikas), nustatykite teisingą laikrodžio laiką ir datą (0 Time zone and date (laiko juosta ir data)).