Objektyvų tipai

Naudodami objektyvą su procesoriumi, kuriame įrengtas diafragmos žiedas (0 Objektyvų su procesoriais ir G, E bei D objektyvų atpažinimas), užfiksuokite diafragmos žiedą ties mažiausia diafragma (didžiausiu f skaičiumi). G ir E tipo objektyvuose diafragmos žiedo nėra.

Objektyvus be procesoriaus įmanoma naudoti tik įjungus režimą M (rankinis). Tokiais atvejais diafragma reguliuojama tik objektyvo diagramos žiedu. Jei parenkamas bet kuris kitas režimas, išjungiama užrakto atleidimo funkcija. Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje „Tinkami objektyvai“ (0 Tinkami objektyvai).

P – programuojamas automatinis

Kai įjungtas šis režimas, fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį ir diafragmą pagal integruotą programą, kad daugeliu atvejų būtų užtikrinta optimali ekspozicija.

Lanksti programa

Jei įjungtas režimas P, sukant pagrindinių komandų ratuką, kai įjungti ekspozicijos matuokliai, galima parinkti įvairius užrakto greičio ir diafragmos derinius („lanksti programa“). Sukant ratuką į dešinę didinama diafragma (mažinamas f skaičius), kuri sulieja fono detales, arba didinamas užrakto greitis, kuris sustabdo judesio vaizdą. Sukant ratuką į kairę mažinama diafragma (didinamas f skaičius), kuri padidina ryškumo gylį, arba mažinamas užrakto greitis, kuris sulieja judesio vaizdą. Su visais deriniais pasiekiama tokia pati ekspozicija. Kol veikia lanksti programa, rodomas lanksčios programos daviklis (O arba E). Numatytųjų užrakto greičio ir diafragmos nustatymų grąžinimui sukite pagrindinių komandų ratuką, kol dings daviklis, parinkite kitą režimą arba išjunkite fotoaparatą.

Pagrindinių komandų ratukas

Vaizdo ieškiklis

Ekranas

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip įjungti ekspozicijos matuoklius, pateikiama skirsnyje „Budėjimo laikmatis (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)“ (0 Budėjimo laikmatis (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)).

S – automatinis užrakto pirmumas

Kai įjungtas automatinio užrakto pirmumo režimas, galima parinkti užrakto greitį, o fotoaparatas automatiškai nustato diafragmą, užtikrinančią optimalią ekspoziciją.

Užrakto greičio parinkimui sukite pagrindinių komandų ratuką, kol įjungti ekspozicijos matuokliai. Užrakto greičio reikšmę galima nustatyti „v“ arba vertę nuo 30 sek. iki 1/8 000 sek.

Pagrindinių komandų ratukas

Valdymo pultas

Ekranas

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, ką daryti, jei vietoj užrakto greičio rodmenų atsiranda mirksinti indikacija A (ilgalaikė ekspozicija bulb) arba % (laikas), pateikiama skirsnyje „Klaidų pranešimai“ (0 Klaidų pranešimai).

A – automatinis diafragmos pirmumas

Kai įjungtas automatinio diafragmos pirmumo režimas, galima parinkti diafragmą, o fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį, užtikrinantį optimalią ekspoziciją.

Diafragmos parinkimui nuo mažiausios iki didžiausios objektyvo vertės sukite papildomų komandų ratuką, kol įjungti ekspozicijos matuokliai.

Papildomų komandų ratukas

Valdymo pultas

Ekranas

Garsinis signalas tiesioginės peržiūros metu

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, reguliuojant diafragmą, naudojant tiesioginės peržiūros valdiklį arba sukant režimo pasirinkimo ratuką gali pasigirsti garsinis signalas. Tai nereiškia gedimo ar trikties.

M – Rankinis

Kai įjungtas rankinis ekspozicijos režimas, galima reguliuoti ir užrakto greitį, ir diafragmą. Kol ekspozicijos matuokliai įjungti, užrakto greičio parinkimui sukite pagrindinių komandų ratuką, o diafragmos nustatymui sukite papildomų komandų ratuką. Užrakto greičio reikšmę galima nustatyti „v“ arba vertę nuo 30 sek. iki 1/8 000 sek. Be to, kai fotografuojant reikalinga ilgalaikė ekspozicija, užraktą galima laikyti atidarytą neribotą laiką (A arba %, 0 Ilgalaikės ekspozicijos (tik režimas M)). Diafragmą galima nustatyti intervale nuo mažiausios iki didžiausios vertės, kuriai pritaikytas objektyvas. Ekspoziciją tikrinkite pagal ekspozicijos rodiklius.

Diafragma

Papildomų komandų ratukas

Užrakto greitis

Pagrindinių komandų ratukas

Objektyvai AF Mikro NIKKOR

Jeigu naudojamas išorinis ekspozicijos matuoklis, į ekspozicijos santykį reikia atsižvelgti tik tuo atveju, jei diafragma nustatoma sukant objektyvo diafragmos žiedą.

Ekspozicijos rodikliai

Jei parinkta užrakto greičio reikšmė yra ne „ilgalaikė ekspozicija bulb“ ar „laikas“, ekspozicijos rodikliai rodo, ar esant tokiems nustatymams nuotrauka bus eksponuota per mažai, ar per daug. Atsižvelgiant į pasirinktinio nustatymo b2 (EV steps for exposure cntrl (EV žingsneliai ekspozicijai reguliuoti), 0 (EV steps for exposure cntrl (EV žingsneliai ekspozicijai reguliuoti)) parinktį, per mažos arba per didelės ekspozicijos vertė rodoma 1/3 EV arba 1/2 EV žingsneliais. Jei viršijamos ekspozicijos matavimo sistemos ribos, rodiniai ima mirksėti.

  Pasirinktinio nustatymo b2 parinktimi nustatyta 1/3 žingsnelio
Optimali ekspozicija Ekspozicija per maža 1/3 EV Ekspozicija per didelė daugiau kaip 2 EV
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)
Ekranas (tiesioginė peržiūra)

Garsinis signalas tiesioginės peržiūros metu

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, reguliuojant diafragmą, naudojant tiesioginės peržiūros valdiklį arba sukant režimo pasirinkimo ratuką gali pasigirsti garsinis signalas. Tai nereiškia gedimo ar trikties.

Ekspozicijos peržiūra

Jei nustatytas režimas P, S, A arba M, įjungus tiesioginės peržiūros režimą galima pažiūrėti, kaip nuo užrakto greičio, diafragmos ir ISO jautrumo nustatymų priklauso ekspozicija. Tiesiog paspauskite mygtuką i ir nustatykite parametro Exposure preview (ekspozicijos peržiūra) parinktį On (įjungta) (atminkite, nors ekspozicijos kompensavimo vertes galima reguliuoti nuo –5 iki + 5 EV, tačiau ekrane pokyčius galima peržiūrėti tik nuo –3 iki +3). Ekspozicijos peržiūros funkcija neveikia, jei nustatoma užrakto greičio reikšmė A (ilgalaikė ekspozicija bulb) arba % (laikas), be to, peržiūrimas vaizdas gali skirtis nuo galutinio rezultato toliau nurodytais atvejais: fotografuojama serijomis, nustatyta užrakto greičio reikšmė v, ekspozicijos peržiūra naudojama su aktyviojo D-Lighting (0 Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)) arba HDR (plataus dinaminio diapazono; 0 Platus dinaminis diapazonas (HDR)) funkcija, nustatyta Picture Control režimo kontrasto parametro parinktis A (automatinis) (0 Picture Control nustatymai), naudojama integruota blykstė arba prijungta papildoma blykstė. Jei objektas yra labai šviesus arba labai tamsus, ekspozicija ekrane gali būti perteikiama netiksliai, be to, mirksės ekspozicijos rodiklis.

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip apgręžti ekspozicijos rodiklius, kad neigiamos vertės būtų rodomos dešinėje, o teigiamos – kairėje, žr. A > numatytasis nustatymas f5 (Reverse indicators (apgręžti rodiklius), 0 Reverse indicators (apgręžti rodiklius)).

Ilgalaikės ekspozicijos (tik režimas M)

Ilgalaikių ekspozicijų fiksavimui (pvz., judančios šviesos, žvaigždės, naktinis kraštovaizdis arba fejerverkai) parinkite toliau nurodytas užrakto greičio vertes.

 • Ilgalaikė ekspozicija bulb (A): užraktas lieka atidarytas, kol laikomas nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas. Kad nuotrauka nesusilietų, rekomenduojama naudoti trikojį, papildomą belaidį nuotolinio valdymo įtaisą (0 Kiti priedai) arba nuotolinį kabelį (0 Kiti priedai).
 • Laikas (%): ekspozicija pradedama paspaudžiant fotoaparato arba papildomo nuotolinio valdymo pultelio, nuotolinio kabelio ar belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso užrakto atleidimo mygtuką. Užraktas lieka atidarytas kol mygtukas nepaspaudžiamas antrą kartą.

Užrakto greitis A (35 sekundžių ekspozicija)
Diafragma: f/25

Prieš pradėdami, sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Kad pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa nepasirodytų nuotraukoje ar netrukdytų ekspozicijai, prieš fotografuodami nuimkite guminį okuliaro apsodą ir uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro dangteliu (0 Uždenkite vaizdo ieškiklį). Nikon rekomenduoja naudoti visiškai įkrautą akumuliatorių arba papildomą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį, kad esant atidarytam užraktui nedingtų maitinimas. Atminkite, kad ilgalaikės ekspozicijos atveju nuotraukose gali būti triukšmo (šviesių dėmių, atsitiktinių ryškių pikselių arba rūko). Šviesias dėmes ir rūką galima sumažinti nustačius fotografavimo meniu parametro Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas) parinktį On (įjungta) (0 Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas)).

Ilgalaikė ekspozicija bulb

 1. Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį M.

  Režimo pasirinkimo ratukas

 2. Pasirinkite užrakto greitį.

  Kol ekspozicijos matuokliai įjungti, užrakto greičio reikšmės „Ilgalaikė ekspozicija bulb“ (A) parinkimui sukite pagrindinių komandų ratuką.

  Pagrindinių komandų ratukas

  Valdymo pultas

  Ekranas

 3. Fotografuokite.

  Sufokusavę, iki galo nuspauskite fotoaparato, papildomo belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso arba nuotolinio kabelio užrakto atleidimo mygtuką. Baigę eksponuoti, nukelkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko.

Laikas

 1. Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį M.

  Režimo pasirinkimo ratukas

 2. Pasirinkite užrakto greitį.

  Kol ekspozicijos matuokliai įjungti, užrakto greičio reikšmės „Laikas“ (%) parinkimui sukite pagrindinių komandų ratuką į kairę.

  Pagrindinių komandų ratukas

  Valdymo pultas

  Ekranas

 3. Atidarykite užraktą.

  Sufokusavę nuspauskite iki galo fotoaparato, papildomo nuotolinio valdymo įtaiso, nuotolinio kabelio arba belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso užrakto atleidimo mygtuką.

 4. Uždarykite užraktą.

  Pakartokite 3 veiksmo procesą.

Nuotolinio valdymo pulteliai ML-L3

Jei naudojate nuotolinio valdymo pultelį ML-L3, fotografavimo meniu parinktimi Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3)) pasirinkite nuotolinio valdymo režimą (Delayed remote (uždelstas nuotolinis), Quick-response remote (greitojo veikimo nuotolinis) arba Remote mirror-up (nuotolinis veidrodžio pakėlimas)) (0 Papildomo nuotolinio valdymo pultelio ML-L3 naudojimas). Atminkite: jei naudojate nuotolinio valdymo pultelį ML-L3, fotografavimo metu bus įjungiamas režimas „Laikas“, net jei nustatyta užrakto greičio parinktis „Ilgalaikė ekspozicija bulb“/A. Eksponavimas pradedamas paspaudus nuotolinio valdymo pultelio užrakto atleidimo mygtuką ir baigiamas po 30 minučių, arba kai mygtukas paspaudžiamas dar kartą.