Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį arba įjungus tiesioginės peržiūros režimą, toliau nurodytos parinktys atveriamos paspaudžiant mygtuką i. Naudokitės jutikliniu ekranu arba meniu naršymui naudokite kryptinį valdiklį ir spauskite mygtuką J, elementų žymėjimui naudokite kryptinį valdiklį ir parinkčių atvėrimui spauskite J. Grįžimui į fotografavimo režimą paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.

Mygtukas i

Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį

Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu