Įvertinkite nuotraukas arba paženklinkite jas kaip numatytas vėliau ištrinti. Įverčius taip pat galima peržiūrėti programoje NX Studio. Apsaugotoms nuotraukoms įverčių priskirti neįmanoma.

Atskirų nuotraukų vertinimas

 1. Pasirinkite nuotrauką.

  Atverkite arba pažymėkite nuotrauką.

 2. Atverkite atkūrimo parinktis.

  Atkūrimo parinkčių atvėrimui spauskite mygtuką i.

  i mygtukas

 3. Parinkite Rating (vertinti).

  Pažymėkite parinktį Rating (vertinti) ir spauskite J.

 4. Parinkite įvertį.

  Įverčio iki penkių žvaigždučių parinkimui spauskite 4 arba 2, o nuotraukos paženklinimui kaip numatytos vėliau ištrinti parinkite ). Operacijos užbaigimui spauskite J.

Daugiau nei vienos nuotraukos vertinimas

Daugiau nei vienos nuotraukos vertinimui naudokite atkūrimo meniu parinktį Rating (vertinti).

 1. Parinkite Rating (vertinti).

  Pažymėkite atkūrimo meniu elementą Rating (vertinti) ir spauskite 2.

 2. Įvertinkite nuotraukas.

  Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotraukas (jei norite pažymėtą nuotrauką atverti viso kadro rodinyje, paspauskite ir palaikykite mygtuką X/T), tada nuspauskite mygtuką W (Z) ir, jo neatleisdami, įverčio iki penkių žvaigždučių parinkimui spauskite 1 ar 3 arba parinkite ), jei norite pažymėti nuotrauką kaip numatytą vėliau ištrinti. Operacijos užbaigimui spauskite J.