Rankinio fokusavimo funkciją galima naudoti, kai objektyve nėra automatinio fokusavimo įtaisų (ne AF NIKKOR objektyvai) arba, jei naudojant automatinio fokusavimo funkciją, nepavyksta pasiekti norimų rezultatų (0 Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą).

AF objektyvai: nustatykite objektyvo fokusavimo režimo jungiklį (jei yra) ir fotoaparato fokusavimo režimo valdiklį į padėtį M.

Fokusavimo režimo valdiklis

AF objektyvai

Nenaudokite AF objektyvo nustatę jo fokusavimo režimo jungiklį į padėtį M, o fotoaparato fokusavimo režimo valdiklį – į padėtį AF. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, galite sugadinti fotoaparatą arba objektyvą. Šis reikalavimas netaikomas AF-S objektyvams, kuriuos galima naudoti, kai įjungtas jų režimas M, tačiau fotoaparato fokusavimo režimo valdiklis nenustatytas į padėtį M.

Rankinio fokusavimo objektyvai: fokusuokite rankiniu būdu.

Norėdami fokusuoti rankiniu būdu, sukite objektyvo fokusavimo žiedą, kol objekto vaizdas bus sufokusuotas. Fotografuoti galima net tada, kai vaizdas nesufokusuotas.

Elektroninis tolimatis (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)

Vaizdo ieškiklio židinio daviklis gali būti naudojamas patikrinti, ar objektas pasirinktame fokusavimo taške yra sufokusuotas (galima rinktis bet kurį iš 51 fokusavimo taško). Nustatę objektą parinktame fokusavimo taške, paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką ir sukite objektyvo fokusavimo žiedą, kol pasirodys židinio daviklis (I). Atminkite, kad fotografuojant skirsnyje „Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą“ (0 Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą) išvardytus objektus, židinio daviklis kartais gali atsirasti net tada, kai objektas nesufokusuotas. Prieš fotografuodami patikrinkite židinį vaizdo ieškiklyje. Informacijos apie tai, kaip naudoti elektroninį tolimatį su papildomais AF-S/AF-I telekonverteriais, pateikiama skirsnyje „AF-S/AF-I telekonverteriai“ (0 AF-S/AF-I telekonverteriai).

AF-P objektyvai

Jei AF-P objektyvas (0 Tinkami objektyvai su procesoriumi) naudojamas įjungus jame rankinio fokusavimo režimą, vaizdo ieškiklyje mirksės židinio daviklis (arba, jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, ekrane mirksės fokusavimo taškas), kad įspėtų, jog tolesnis fokusavimo žiedo sukimas ta pačia kryptimi nepadės sufokusuoti objekto vaizdo.

Židinio plokštumos padėtis

Norėdami nustatyti atstumą tarp objekto ir fotoaparato, matuokite nuo židinio plokštumos žymės (E), esančios ant fotoaparato korpuso. Atstumas nuo objektyvo tvirtinimo įtvaro iki židinio plokštumos yra 46,5 mm.

46,5mm

Židinio plokštumos žymė

Tiesioginė peržiūra

Kai fotografuojate įjungę tiesioginės peržiūros režimą, vaizdo priartinimui spauskite mygtuką X (T) – galėsite tiksliau sufokusuoti (0 Priartintas tiesioginės peržiūros vaizdas).

Mygtukas X (T)