Mano meniu atvėrimui paspauskite G ir parinkite kortelę O (Mano meniu).

G mygtukas

Naudojant parinktį MY MENU (Mano meniu) galima kurti ir redaguoti pritaikytą parinkčių sąrašą, sudarytą iš atkūrimo, fotografavimo, filmavimo, pasirinktinių nustatymų, sąrankos ir retušavimo meniu elementų, kad būtų galima juos greitai pasiekti (telpa iki 20 elementų). Pagal pageidavimą vietoj Mano meniu gali būti rodomi paskutiniai nustatymai (0 Paskutiniai nustatymai).

Parinktis galima pridėti, ištrinti ir išdėstyti kita tvarka, kaip aprašyta toliau.

Parinkčių įtraukimas į Mano meniu

 1. Nustatykite parinktį Add items (pridėti elementų).

  Atvėrę Mano meniu (O), pažymėkite Add items (pridėti elementų) ir spauskite 2.

 2. Parinkite meniu.

  Pažymėkite pavadinimą meniu, kurio parinktį norite įtraukti, ir spauskite 2.

 3. Parinkite elementą.

  Pažymėkite norimą meniu elementą ir spauskite J.

 4. Nustatykite naujo elemento vietą.

  Naujojo elemento perkėlimui Mano meniu sąraše aukštyn arba žemyn spauskite 1 arba 3. Kito elemento pridėjimui spauskite J.

 5. Pridėkite daugiau elementų.

  Elementai, šiuo metu įtraukti į Mano meniu, pažymėti varnele. Elementų, pažymėtų piktograma V, parinkti neįmanoma. Kartodami 1–4 veiksmus, parinkite kitus elementus.

Parinkčių trynimas iš Mano meniu

 1. Nustatykite parinktį Remove items (šalinti elementus).

  Atvėrę Mano meniu (O), pažymėkite Remove items (šalinti elementus) ir spauskite 2.

 2. Parinkite elementus.

  Parinkite elementus ir jų parinkimui arba parikimo atsisakymui spauskite 2. Parinkti elementai pažymimi varnele.

 3. Ištrinkite parinktus elementus.

  Spauskite J. Parinktų elementų ištrynimui dar kartą paspauskite J.

Elementų trynimas iš Mano meniu

Pažymėto Mano meniu elemento ištrynimui spauskite mygtuką O (Q). Ekrane atveriamas patvirtinimo dialogo langas. Jei norite pašalinti parinktą elementą iš Mano meniu, spauskite O (Q) dar kartą.

Jei norite pašalinti parinktą elementą iš Mano meniu, spauskite O (Q) dar kartą.

 1. Rank items (klasifikuoti elementus) (Mano meniu)

  Atvėrę Mano meniu (O) pažymėkite Rank items (klasifikuoti elementus) ir spauskite 2.

 2. Parinkite elementą.

  Pažymėkite norimą perkelti elementą ir spauskite J.

 3. Nustatykite naują elemento vietą.

  Elemento perkėlimui Mano meniu sąraše aukštyn arba žemyn spauskite 1 arba 3 ir paspauskite J. Kitiems elementams perkelti pakartokite 2–3 veiksmus.

 4. Išeikite į Mano meniu.

  Grįžimui į Mano meniu spauskite mygtuką G.

  G mygtukas

Paskutiniai nustatymai

Dvidešimties paskutiniu metu naudotų nustatymų atvėrimui nustatykite parametro O MY MENU (Mano meniu) > Choose tab (parinkti kortelę) parinktį m RECENT SETTINGS (paskutiniai nustatymai).

 1. Nustatykite parinktį Choose tab (parinkti kortelę).

  Atvėrę Mano meniu (O), pažymėkite Choose tab (parinkti kortelę) ir spauskite 2.

 2. Nustatykite parinktį m RECENT SETTINGS (paskutiniai nustatymai).

  Pažymėkite m RECENT SETTINGS (paskutiniai nustatymai) ir spauskite J. Meniu pavadinimas pasikeis iš „MY MENU“ (Mano meniu) į „RECENT SETTINGS“ (paskutiniai nustatymai).

Naudojant meniu elementus, jie perkeliami į paskutinių nustatymų meniu viršų. Jei norite vėl matyti Mano meniu, nustatykite parametro m RECENT SETTINGS (paskutiniai nustatymai) > Choose tab (parinkti kortelę) parinktį O MY MENU (Mano meniu).

Elementų šalinimas iš paskutinių nustatymų meniu

Paskutinių nustatymų meniu elemento pašalinimui pažymėkite jį ir spauskite mygtuką O (Q). Ekrane atveriamas patvirtinimo dialogo langas. Parinkto elemento ištrynimui spauskite O (Q) dar kartą.