Pasirinkite šį režimą, kad maksimaliai sumažintumėte vaizdo suliejimą dėl fotoaparato sujudinimo pakeliant veidrodį. Norėdami naudoti veidrodžio pakėlimo režimą, paspauskite atleidimo režimo parinkimo ratuko fiksavimo atpalaidavimo mygtuką ir pasukite atleidimo režimo parinkimo ratuką į padėtį Mup (veidrodžio pakėlimas).

Atleidimo režimo parinkimo ratuko fiksavimo atpalaidavimo mygtukas

Atleidimo režimo parinkimo ratukas

Pirmiausia nuspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką židiniui ir ekspozicijai nustatyti, tada pabaikite spausti užrakto atleidimo mygtuką veidrodžiui pakelti. Valdymo pulte atsiranda užrašas 4. Vaizdui nufotografuoti nuspauskite iki galo užrakto atleidimo mygtuką (jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, veidrodžio kelti nereikia; vaizdas fotografuojamas pirmą kartą nuspaudžiant iki galo užrakto atleidimo mygtuką). Suskambės garsinis signalas, nebent bus nustatyta sąrankos meniu parametro Beep options (garsinio signalo parinktys) > Beep on/off (garsinio signalo įjungimas/išjungimas) parinktis Off (išjungta) (0 Beep options (garsinio signalo parinktys)). Baigus fotografuoti, veidrodis nuleidžiamas.

Veidrodžio pakėlimas

Kol veidrodis pakeltas, nuotraukos neįmanoma komponuoti vaizdo ieškiklyje, be to, neveikia automatinio fokusavimo ir matavimo funkcijos.

Vaizdo ieškiklio okuliaras

Jeigu pakėlus veidrodį apie 30 sekundžių nebus atliktas joks veiksmas, nuotrauka bus padaryta automatiškai.

Kaip išvengti suliejimo

Norėdami išvengti suliejimo, kuris atsiranda sujudinus fotoaparatą, užrakto atleidimo mygtuką spauskite tolygiai arba naudokite papildomą nuotolinio valdymo pultelį, belaidį nuotolinio valdymo įtaisą arba nuotolinį kabelį (0 Kiti priedai). Informacijos apie tai, kaip fotografuoti pakėlus veidrodį naudojant papildomą nuotolinio valdymo pultelį ML-L3, žr. skirsnį „Fotografavimas naudojant nuotolinį valdymą“ (0 Papildomo nuotolinio valdymo pultelio ML-L3 naudojimas). Rekomenduojama naudoti trikojį.

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip naudoti užraktą su elektronine priekine diafragma, padedantį dar labiau sumažinti suliejimą, žr. A > pasirinktinis nustatymas d4 (Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine diafragma), 0 Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine diafragma)).