Šiame skyriuje pateikiamas sąrašas indikacijų ir klaidų pranešimų, rodomų vaizdo ieškiklyje, valdymo pulte ir ekrane.

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
B
(mirksi)
B
(mirksi)

Objektyvo diafragmos žiedas nenustatytas ties mažiausia diafragma.

Nustatykite žiedą ties mažiausia diafragma (didžiausiu f skaičiumi; 0 Objektyvų tipai).

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
H d

Akumuliatorius beveik išseko.

Parenkite visiškai įkrautą atsarginį akumuliatorių (0 Įkraukite akumuliatorių).

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
H
(mirksi)
d
(mirksi)

Akumuliatorius išseko.

Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį kitu (0 Įkraukite akumuliatorių, Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę, Kiti priedai).

Akumuliatoriaus naudoti negalima.

Kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

Į fotoaparatą įdėtas visiškai išsekęs įkraunamas ličio jonų akumuliatorius arba kito gamintojo akumuliatorius.

Pakeiskite akumuliatorių arba įkraukite jį, jei įkraunamas ličio jonų akumuliatorius yra išsekęs.

Aukšta akumuliatoriaus temperatūra.

Išimkite akumuliatorių ir palaukite, kol jis atvės.

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
i
(mirksi)
i
(mirksi)

Neprijungtas objektyvas.

Prijunkite objektyvą su procesoriumi. Jei objektyvas su procesoriumi jau prijungtas, atjunkite ir vėl prijunkite objektyvą (0 Prijunkite objektyvą, Tinkami objektyvai su procesoriumi).

Prijungtas objektyvas be procesoriaus.

Įjunkite režimą M (0 Objektyvų tipai).

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
F H
(mirksi)

Fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti automatiškai.

Pakeiskite kompoziciją arba fokusuokite rankiniu būdu (0 Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą, Rankinis fokusavimas).

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
(Mirksi ekspozicijos rodikliai ir užrakto greičio arba diafragmos rodinys)

Objektas per šviesus – nuotrauka bus eksponuota per daug.

Objektas per tamsus – nuotrauka bus eksponuota per mažai.

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
A
(mirksi)
A
(mirksi)

Esant įjungtam režimui S nustatyta parinktis A.

Pakeiskite užrakto greitį arba įjunkite režimą M (0 S – automatinis užrakto pirmumas, M – rankinis).

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
%
(mirksi)
%
(mirksi)

Esant įjungtam režimui S nustatyta parinktis %.

Pakeiskite užrakto greitį arba įjunkite režimą M (0 S – automatinis užrakto pirmumas, M – rankinis).

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
P
(mirksi)
k
(mirksi)

Apdorojama.

Palaukite, kol baigsis apdorojimas.

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
c
(mirksi)

Jei indikacija mirksi 3 sek. po blykstės suveikimo, nuotrauka gali būti eksponuota per mažai.

Patikrinkite nuotrauką ekrane. Jei ji eksponuota per mažai, suderinkite nustatymus ir bandykite vėl (0 Nuotraukų peržiūra).

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
n
(mirksi)
j
(mirksi)

Nepakanka atminties toliau rašyti nuotraukoms esant tokiems nustatymams arba fotoaparatas išnaudojo failų ar aplankų numerius.

Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis
O
(mirksi)
O
(mirksi)

Fotoaparato gedimas.

Atleiskite užraktą. Jei klaida lieka arba dažnai kartojasi, kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

Ekranas Valdymo pultas
No memory card. (Nėra atminties kortelės.) S

Fotoaparatas negali aptikti atminties kortelės.

Išjunkite fotoaparatą ir patikrinkite, ar atminties kortelė tinkamai įdėta (0 Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę).

Ekranas Valdymo pultas
Cannot access this memory card.
Insert another card. (Neįmanoma prieiga prie šios atminties kortelės. Įdėkite kitą kortelę.)
W, O
(mirksi)

Klaida bandant pasiekti atminties kortelę.

  • Naudokite Nikon patvirtintą kortelę (0 Patvirtintos atminties kortelės).
  • Jei kelis kartus išėmus ir vėl įdėjus kortelę klaida nedingsta, kortelė gali būti sugedusi. Kreipkitės į pardavėją arba į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

Nepavyksta sukurti naujo aplanko.

Nukopijuokite svarbias nuotraukas į kompiuterį ar kitą įrenginį ir ištrinkite failus arba įdėkite naują atminties kortelę (0 Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę, Nuotraukų trynimas).

Ekranas Valdymo pultas
g W, O
(mirksi)

Fotoaparatui nepavyksta valdyti Eye-Fi kortelės.

  • Patikrinkite, ar įdiegta naujausia Eye-Fi kortelės integruota programinė įranga.
  • Nukopijuokite Eye-Fi kortelėje esančius failus į kompiuterį arba kitą prietaisą ir suformatuokite kortelę arba įdėkite naują kortelę (0 Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę).
Ekranas Valdymo pultas
Memory card is locked. Slide lock to „write“ position. (Atminties kortelė užrakinta. Perjunkite užraktą į rašymo padėtį.) W, X
(mirksi)

Atminties kortelė užrakinta (apsaugota nuo įrašymo).

Perjunkite kortelės apsaugos nuo įrašymo jungiklį į rašymo padėtį (0 Apsaugos nuo įrašymo jungiklis).

Ekranas Valdymo pultas
Not available if Eye-Fi card is locked. (Neveikia, jei Eye-Fi kortelė užrakinta.) W, O
(mirksi)

Eye-Fi kortelė užrakinta (apsaugota nuo įrašymo).

Perjunkite kortelės apsaugos nuo įrašymo jungiklį į rašymo padėtį (0 Apsaugos nuo įrašymo jungiklis).

Ekranas Valdymo pultas
This card is not formatted.
Format the card. (Ši kortelė nesuformatuota. Suformatuokite kortelę.)
[C]
(mirksi)

Atminties kortelė nesuformatuota naudoti fotoaparate.

Suformatuokite atminties kortelę arba įdėkite naują atminties kortelę (0 Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę, Format memory card (formatuoti atminties kortelę)).

Ekranas Valdymo pultas
The clock is not set. (Nenustatytas laikrodis.)

Fotoaparato laikrodis nenustatytas.

Nustatykite fotoaparato laikrodį (0 Time zone and date (laiko juosta ir data)).

Ekranas Valdymo pultas
Unable to start live view. Please wait. (Nepavyksta paleisti tiesioginės peržiūros. Palaukite.)

Aukšta temperatūra fotoaparato viduje.

Palaukite, kol vidinės grandinės atvės, tuomet vėl galėsite fotografuoti įjungę tiesioginės peržiūros režimą ar tęsti filmavimą.

Ekranas Valdymo pultas
Folder contains no images. (Aplanke nėra nuotraukų.)

Nėra nuotraukų atminties kortelėje arba aplanke (aplankuose), parinktame nuotraukoms atkurti.

Meniu Playback folder (atkūrimo aplankas) parinktimi nustatykite aplanką, kuriame yra nuotraukų, arba įdėkite atminties kortelę, kurioje yra nuotraukų (0 Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę, Playback folder (atkūrimo aplankas)).

Ekranas Valdymo pultas
All images are hidden. (Visos nuotraukos paslėptos.)

Visos nuotraukos šiame aplanke yra paslėptos.

Neįmanoma atkurti jokių nuotraukų, kol neparinktas kitas aplankas arba naudojant parinktį Hide image (slėpti nuotrauką) nenustatyta, kad būtų rodoma bent viena nuotrauka (0 Hide image (slėpti nuotrauką)).

Ekranas Valdymo pultas
Cannot display this file. (Neįmanoma atkurti šio failo.)

Failas buvo sukurtas arba modifikuotas naudojant kitą prietaisą arba kito modelio fotoaparatą, arba failas sugadintas.

Failo neįmanoma atkurti fotoaparatu.

Ekranas Valdymo pultas
Cannot select this file. (Neįmanoma parinkti šio failo.)

Parinktos nuotraukos neįmanoma retušuoti.

Nuotraukų, sukurtų su kitais prietaisais, retušuoti neįmanoma.

Ekranas Valdymo pultas
This movie cannot be edited. (Neįmanoma montuoti šio filmo.)

Parinkto filmo montuoti neįmanoma.

  • Filmų, sukurtų su kitais prietaisais, montuoti neįmanoma.
  • Filmai turi būti bent dviejų sekundžių trukmės (0 Filmų montavimas).
Ekranas Valdymo pultas
Patikrinkite spausdintuvą.

Spausdintuvo klaida.

Patikrinkite spausdintuvą. Norėdami tęsti, esant galimybei parinkite Continue (tęsti) *.

Daugiau informacijos pateikiama spausdintuvo vadove.

Ekranas Valdymo pultas
Check paper. (Patikrinkite popierių.)

Į spausdintuvą įdėtas netinkamo formato popierius.

Įdėkite tinkamo formato popierių ir parinkite Continue (tęsti) *.

Daugiau informacijos pateikiama spausdintuvo vadove.

Ekranas Valdymo pultas
Paper jam. (Popieriaus strigtis.)

Spausdintuve įstrigo popierius.

Pašalinkite strigtį ir parinkite Continue (tęsti) *.

Daugiau informacijos pateikiama spausdintuvo vadove.

Ekranas Valdymo pultas
Out of paper. (Nėra popieriaus.)

Spausdintuve baigėsi popierius.

Įdėkite parinkto formato popieriaus ir parinkite Continue (tęsti) *.

Daugiau informacijos pateikiama spausdintuvo vadove.

Ekranas Valdymo pultas
Check ink supply. (Patikrinkite rašalo tiekimą.)

Rašalo klaida.

Patikrinkite rašalą. Norėdami tęsti, parinkite Continue (tęsti) *.

Daugiau informacijos pateikiama spausdintuvo vadove.

Ekranas Valdymo pultas
Out of ink. (Nėra rašalo.)

Spausdintuve baigėsi rašalas.

Pakeiskite rašalą ir parinkite Continue (tęsti) *.

Daugiau informacijos pateikiama spausdintuvo vadove.