Filmai viso kadro atkūrimo režimo rodinyje (0 Nuotraukų peržiūra) ženklinami piktograma 1. Atkūrimas pradedamas palietus ekrane piktogramą a arba paspaudus J. Atkuriama vieta rodoma filmo eigos juostoje.

1 Piktograma 1
2 Trukmė
3 Piktograma a

4 Esama vieta/bendra trukmė
5 Filmo eigos juosta
6 Garsumas
7 Pagalbinės piktogramos

Galima atlikti tokius veiksmus:

Piktograma p

Filmai su žymėmis (0 Žymės) viso kadro atkūrimo režimo rodinyje ženklinami piktograma p.