Įdėkite akumuliatorių ir prijunkite įkroviklį (priklausomai nuo šalies arba regiono, įkroviklis pateikiamas arba kartu su sieniniu kintamosios srovės adapteriu, arba su maitinimo laidu). Išeikvotas akumuliatorius bus visiškai įkrautas maždaug po 2 valandų ir 35 minučių.

  • Sieninis kintamosios srovės adapteris: įkiškite sieninio kintamosios srovės adapterio kištuką į kroviklio kintamosios srovės lizdą (). Paslinkite sieninio kintamosios srovės adapterio fiksatorių kaip parodyta () ir pasukite adapterį 90° kampu, kad užsifiksuotų (). Įdėkite akumuliatorių ir įkiškite įkroviklio maitinimo kištuką į elektros lizdą.

    Sieninio kintamosios srovės adapterio fiksatorius

  • Maitinimo laidas: prijungę maitinimo laidą su kištuku, orientuotu kaip parodyta, įdėkite akumuliatorių ir įkiškite laido maitinimo kištuką į elektros lizdą.

Akumuliatoriaus įkrovimo metu mirksi lemputė CHARGE (įkrovimas).

Akumuliatorius įkraunamas

Įkrovimas baigtas