U1 arba U2 nustatymų numatytųjų reikšmių grąžinimas:

 1. Pasirinkite Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus).

  Meniu atvėrimui paspauskite mygtuką G. Pažymėkite sąrankos meniu elementą Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) ir paspauskite 2.

  Mygtukas G

 2. Nustatykite parinktį Reset U1 (grąžinti U1) arba Reset U2 (grąžinti U2).

  Pažymėkite Reset U1 (grąžinti U1) arba Reset U2 (grąžinti U2) ir spauskite 2.

 3. Grąžinkite numatytuosius naudotojo nustatymus.

  Pažymėkite Reset (grąžinti) ir spauskite J.