Norėdami naudoti automatinio fokusavimo funkciją, pasukite fokusavimo režimo valdiklį į padėtį AF.

Fokusavimo režimo valdiklis

Automatinio fokusavimo režimas

Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, galima rinktis toliau nurodytus automatinio fokusavimo režimus:

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, galima rinktis toliau nurodytus automatinio fokusavimo režimus:

Automatinio fokusavimo režimas parenkamas spaudžiant AF režimo mygtuką ir sukant pagrindinių komandų ratuką, kol pasirodys pageidaujamas nustatymas.

AF režimo mygtukas

Pagrindinių komandų ratukas

Valdymo pultas

Vaizdo ieškiklis

Ekranas

Nuspėjamasis židinio sekimas (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)

Kai įjungtas režimas AF-C arba, esant įjungtam režimui AF-A, parinkta nepertraukiamo pagalbinio automatinio fokusavimo funkcija, fotoaparatas įjungia nuspėjamojo židinio sekimo funkciją, jei paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką objektas juda link fotoaparato ar tolyn nuo jo. Ši funkcija leidžia fotoaparatui sekti židinį, tuo pat metu bandant nuspėti, kur bus objektas, kai bus atleistas užraktas.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos:

AF sričių režimas

AF sričių režimo parinktimis nustatoma, kaip fotoaparatas parinks fokusavimo tašką esant įjungtam automatinio fokusavimo režimui. Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, galima nustatyti šias parinktis:

 • Vieno taško AF: pasirinkite fokusavimo tašką. Fotoaparatas fokusuos objekto vaizdą tik parinktame fokusavimo taške. Naudojama nejudantiems objektams fotografuoti.
 • Dinaminės srities AF: parinkite fokusavimo tašką. Esant įjungtam fokusavimo režimui AF-A arba AF-C fotoaparatas fokusuos remdamasis informacija, gauta iš aplinkinių fokusavimo taškų, jeigu objektas trumpam dings iš pasirinkto taško. Fokusavimo taškų skaičius priklauso nuo parinkto režimo:

  • 9 taškų dinaminės srities AF: parinkite, kai yra laiko sukomponuoti nuotrauką arba fotografuojami objektai juda nuspėjamai (pvz., bėgikai ar lenktyniniai automobiliai trasoje).
  • 21 taško dinaminės srities AF: parinkite, kai fotografuojami objektai juda nenuspėjamai (pvz., futbolininkai žaidimo metu).
  • 51 taško dinaminės srities AF: parinkite fotografuodami greitai judančius objektus, kuriuos sunku sukomponuoti vaizdo ieškiklyje (pvz., paukščius).
 • 3D sekimas: parinkite fokusavimo tašką. Kai įjungtas fokusavimo režimas AF-A arba AF-C, fotoaparatas seka objektus, kurie dingsta iš parinkto fokusavimo taško, ir pagal poreikį parenka naujus fokusavimo taškus. Naudokite, kai reikia greitai sukomponuoti nuotraukas ir fotografuojami objektai juda padrikai iš vienos pusės į kitą (pvz., tenisininkai žaidimo metu). Jei objektas dingsta iš vaizdo ieškiklio, nukelkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir vėl sukomponuokite nuotrauką taip, kad objektas būtų parinktame fokusavimo taške.

 • Sričių grupės AF: fotoaparatas fokusuoja naudodamas fotografo parinktų fokusavimo taškų grupę. Taip sumažėja rizika, kad fotoaparatas sufokusuos fono, o ne pagrindinio objekto vaizdą. Rinkitės fotografuodami objektus, kuriuos sunku fotografuoti naudojant vieną fokusavimo tašką. Jei esant įjungtam vienkartinio pagalbinio AF režimui (AF-S, kurį parenka fotografas, arba vienkartinio pagalbinio AF režimui, kurį parenka fotoaparatas, kai nustatytas režimas AF-A) aptinkama veidų, fotoaparatas suteikia pirmumą portreto asmenims.

Automatinės srities AF: fotoaparatas automatiškai aptinka objektą ir parenka fokusavimo tašką (jei fotografuojami žmonių portretai, fotoaparatas geba atskirti objektą nuo fono, kad pagerėtų objektų aptikimo kokybė). Fotoaparatui sufokusavus, trumpam pažymimi aktyvūs fokusavimo taškai. Kai įjungtas režimas AF-C arba AF-A, pagrindinis fokusavimo taškas lieka pažymėtas po to, kai išjungiami kiti fokusavimo taškai.

3D sekimas

Paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką, į fotoaparatą įrašomos fokusavimo taško aplinkos spalvos. Dėl to 3D sekimas gali neduoti norimų rezultatų, jei fotografuosite objektus, kurių spalva panaši į fono, arba kurie užima labai mažą kadro dalį.

Tiesioginės peržiūros metu galima pasirinkti šiuos AF sričių režimus:

! AF, pirmenybę suteikiant veidui: naudokite portretams fotografuoti. Fotoaparatas automatiškai aptinka ir sufokusuoja portretui fotografuojamus asmenis. Pasirinktas asmuo žymimas dvigubu geltonu rėmeliu (jei aptinkami keli veidai, fotoaparatas fokusuoja artimiausią; jei norite parinkti kitą asmenį, tai galite padaryti kryptiniu valdikliu). Jei fotoaparatas nebegali aptikti asmens (pvz., asmuo nusisuka nuo fotoaparato), rėmelis neberodomas. Jei paliesite ekraną, fotoaparatas sufokusuos arčiausiai piršto esančio veido vaizdą ir fotografuos, kai patrauksite pirštą nuo ekrano.

$ Plačios srities AF: naudokite fotografuodami kraštovaizdžius ir kitus neportretinius objektus, kai fotoaparatą laikote rankose.

% Standartinės srities AF: naudojama fokusuojant konkrečią vietą parinktame kadro taške. Rekomenduojama naudoti trikojį.

& Objekto sekimo AF: kryptiniu valdikliu nustatykite fokusavimo tašką ant fotografuojamo objekto ir paspauskite J sekimui pradėti. Fokusavimo taškas seks parinktą objektą, kai šis judės kadre. Sekimo užbaigimui vėl paspauskite J. Pradėti sekimą taip pat galima paliečiant objektą ekrane. Sekimo užbaigimui ir nuotraukos padarymui patraukite pirštą nuo ekrano. Jei sekimas jau pradėtas, palietus bet kurią ekrano vietą fotoaparatas sufokusuos esamą objektą ir fotografuos, kai patrauksite pirštą nuo ekrano. Atminkite, kad fotoaparatui gali nepavykti sekti objektų, jei jie juda greitai, pasišalina iš kadro arba juos užstoja kiti objektai, taip pat – jei žymiai pakinta jų dydis, spalva ar šviesumas, jei jie per maži, per dideli, per šviesūs, per tamsūs ar jų spalva/šviesumas panašūs į foną.

Rankinis fokusavimo taško parinkimas

Fokusavimo tašką galima parinkti kryptiniu valdikliu. Fokusavimo taško parinkimo valdiklio fiksatorių pasukus į padėtį L išjungiama rankinio fokusavimo taško parinkimo funkcija.

Fokusavimo taško parinkimo valdiklio fiksatorius

AF sričių režimą galima parinkti paspaudžiant AF režimo mygtuką ir sukant papildomų komandų ratuką, kol pasirodys pageidaujamas nustatymas.

AF režimo mygtukas

Papildomų komandų ratukas

Valdymo pultas

Vaizdo ieškiklis

Ekranas

AF sričių režimas (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)

AF sričių režimas rodomas valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje.

AF sričių režimas Valdymo pultas Vaizdo ieškiklis Fokusavimo taškų rodinys vaizdo ieškiklyje
Vieno taško AF
9 taško dinaminės srities AF *
21 taško dinaminės srities AF *
51 taško dinaminės srities AF *
3D sekimas
Sričių grupės AF
Automatinės srities AF

Vaizdo ieškiklyje rodomas tik aktyvus fokusavimo taškas. Likę fokusavimo taškai suteikia fokusavimui naudingos informacijos.

AF-S/AF-I telekonverteriai (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)

Jei prijungus AF-S/AF-I telekonverterį parinktas AF sričių režimas yra 3D sekimas arba automatinės srities AF, vieno taško AF parenkamas automatiškai, jei bendroji diafragma yra mažesnė už f/5,6.

Automatinio fokusavimo naudojimas tiesioginės peržiūros metu

Naudokite AF-S arba AF-P objektyvą. Naudojant kitus objektyvus arba telekonverterius, gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų. Atminkite, kad esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui automatinis fokusavimas vyksta lėčiau. Be to, fotoaparatui fokusuojant, ekranas gali pašviesėti ar patamsėti. Kartais, kai fotoaparatas nesufokusuoja objekto, fokusavimo taškas gali būti žalios spalvos. Fotoaparatas gali nesufokusuoti tokiomis aplinkybėmis:

 • Objekte yra ilgajai kadro kraštinei lygiagrečių linijų
 • Objektui trūksta kontrasto
 • Fokusavimo taške esančiame objekte yra ryškiai kontrastuojančių šviesių sričių arba objektas apšviestas taškinio apšvietimo, neoninio ženklo ar kito netolygaus ryškumo šviesos šaltinio
 • Mirgėjimas arba ruoželiai atsiranda esant fluorescenciniam, gyvsidabrio garų lempos, natrio garų lempos arba panašiam apšvietimui
 • Naudojamas kryžminis (žvaigždinis) arba kitas specialus filtras
 • Objektas atrodo mažesnis už fokusavimo tašką
 • Objekte dominuoja taisyklingi geometriniai raštai (pvz., žaliuzės arba dangoraižio langų eilė)
 • Objektas juda

Fokusavimo taško parinkimas

Jei objekto sekimo AF funkcija neįjungta, fokusavimo taško parinkimo metu paspaudus J, parenkamas centrinis fokusavimo taškas. Jei objekto sekimo AF funkcija įjungta, paspaudus J pradedamas objekto sekimas. Jei įjungta automatinės srities AF funkcija, rankinis fokusavimo taško parinkimas yra neįmanomas.

Taip pat žr.

Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį. Daugiau informacijos:

Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį/tiesioginė peržiūra: informacijos apie tai, kaip pagrindinių komandų ratuku parinkti AF sričių režimą, žr. A > pasirinktinis nustatymas f3 (Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)) > Change main/sub (sukeisti pagrindinį su papildomu) (0 Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)).

Židinio fiksavimas

Norint pakeisti kompoziciją po fokusavimo, galima naudoti židinio fiksavimo funkciją: tokiu atveju atsiranda galimybė sufokusuoti objektą, kuris galutinėje kompozicijoje nebus fokusavimo taške. Jei fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti naudojant automatinio fokusavimo funkciją (0 Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą), galima naudoti židinio fiksavimo funkciją ir perkomponuoti nuotrauką, prieš tai sufokusavus kitą objektą, nutolusį tokiu pačiu atstumu kaip pradinis objektas. Židinio fiksavimo funkcija efektyviausia, kai parenkama AF sričių režimo ne automatinės srities AF funkcija (0 AF sričių režimas).

 1. Fokusuokite.

  Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis būtų parinktame fokusavimo taške. Iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad fotoaparatas pradėtų fokusuoti. Patikrinkite, ar vaizdo ieškiklyje atsirado židinio daviklis (I) (jei fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį) arba fokusavimo taško spalva pasikeitė į žalią (tiesioginė peržiūra).

  Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį

  Live view (tiesioginė peržiūra)

 2. Užfiksuokite židinį.

  Fokusavimo režimas AF-A ir AF-C (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį): kol laikote paspaustą iki pusės užrakto atleidimo mygtuką (), židinio ir ekspozicijos užfiksavimui paspauskite mygtuką A AE-L/AF-L () (vaizdo ieškiklyje atsiranda piktograma AE-L). Židinys liks užfiksuotas, kol laikysite nuspaustą mygtuką A AE-L/AF-L, net jei vėliau nukelsite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko.

  Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas)

  A AE-L/AF-L mygtukas

  AF-S (fotografavimas pro vaizdo ieškiklį) ir tiesioginė peržiūra: židinys užfiksuojamas automatiškai ir lieka užfiksuotas, kol pirštas nenukeliamas nuo užrakto atleidimo mygtuko. Židinį taip pat galima užfiksuoti paspaudžiant mygtuką A AE-L/AF-L (žr. pirmiau).

 3. Perkomponuokite nuotrauką ir fotografuokite.

  Židinys liks užfiksuotas, kol laikysite paspaustą iki pusės užrakto atleidimo mygtuką (esant įjungtam AF-S ir tiesioginės peržiūros režimui) arba kol laikysite nuspaustą mygtuką A AE-L/AF-L, todėl, nekeisdami židinio, galėsite iš eilės padaryti kelias nuotraukas.

  Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį

  Live view (tiesioginė peržiūra)

Nekeiskite atstumo tarp fotoaparato ir objekto, kol veikia židinio fiksavimo funkcija. Jei objektas sujuda, sufokusuokite dar kartą, nes pasikeitė atstumas.

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip užfiksuoti ekspoziciją spaudžiant užrakto atleidimo mygtuką, žr. A > pasirinktinis nustatymas c1 (Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko AE-L funkcija), 0 Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko AE-L funkcija)).

Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą

Toliau nurodytomis sąlygomis automatinis fokusavimas veikia prastai. Užrakto atleidimo funkcija gali būti išjungta, jei fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti vaizdo esamomis sąlygomis, arba fotoaparate gali būti parodytas židinio daviklis (I) ir fotoaparatas gali supypsėti, leisdamas atleisti užraktą net tada, kai objekto vaizdas nesufokusuotas. Tokiais atvejais fokusuokite rankiniu būdu (0 Rankinis fokusavimas) arba, naudodami židinio fiksavimo funkciją (0 Židinio fiksavimas), sufokusuokite kitą, tokiu pačiu atstumu nutolusį, objektą ir perkomponuokite nuotrauką.

Tarp objekto ir fono yra labai nedidelis kontrastas arba jo išvis nėra.

Pavyzdys: objektas yra tokios pačios spalvos kaip fonas.

Fokusavimo taške yra objektų, nuo fotoaparato nutolusių skirtingais atstumais.

Pavyzdys: objektas yra narve.

Objekte dominuoja pasikartojantis geometrinis raštas.

Pavyzdys: žaliuzės arba dangoraižio langų eilė.

Fokusavimo taške yra ryškiu kontrastu pasižyminčių sričių.

Pavyzdys: pusė objekto yra šešėlyje.

Fone esantys objektai atrodo didesni nei fotografuojamas objektas.

Pavyzdys: kadre už objekto yra pastatas.

Objektą sudaro daug smulkių detalių.

Pavyzdys: gėlių laukas ar kitokie objektai, kurie yra maži arba jiems trūksta ryškumo įvairovės.