Nuotolinius blykstės įrenginius galima valdyti optiniais signalais (optinis AWL), kuriuos siunčia integruota blykstė arba ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuotas papildomas blykstės įrenginys.

Integruota blykstė/SB-500

Integruota blykste arba papildomu blykstės įrenginiu SB-500 valdykite nuotolinius blykstės įrenginius.

 1. C: pakelkite integruotą blykstę.

  Integruotos blykstės pakėlimui paspauskite mygtuką M (Y). Jei valdančiosios blykstės funkcijai atlikti naudosite blykstės įrenginį SB-500, sumontuokite jį ant fotoaparato kontaktinės jungties.

 2. C: įjunkite optinio AWL režimą.

  Nustatykite fotografavimo meniu parametro Flash control (blykstės valdymas) > Wireless flash options (belaidės blykstės parinktys) parinktį Optical AWL (optinis AWL).

 3. C: nustatykite parinktį Group flash options (blyksčių grupės parinktys).

  Parinkite fotografavimo meniu elementą Flash control (blykstės valdymas), pažymėkite Group flash options (blyksčių grupės parinktys) ir spauskite 2.

 4. C: parinkite blykstės valdymo režimą.

  Parinkite valdančiosios blykstės ir kiekvieną grupę sudarančių blykstės įrenginių valdymo režimą ir blykstės galingumą:

  • TTL: i-TTL blyksčių valdymas.
  • qA: automatinė diafragma (veikia tik su tam pritaikytais blykstės įrenginiais; atminkite, kad integruota blykstė ir SB-500 nepritaikyta automatinės diafragmos režimui).
  • M: blykstės galingumas nustatomas rankiniu metodu.
  • – – (išjungta): blykstės įrenginiai neveikia ir blykstės galingumo reguliavimas neįmanomas.

  Parinkite valdančiosios blykstės kanalą. Jei bent vienas iš nuotolinių blykstės įrenginių yra SB-500, reikia rinktis 3 kanalą. Kitais atvejais galima rinktis bet kurį kanalą nuo 1 iki 4.

 5. f: nustatykite kanalą.

  Nustatykite nuotolinių blykstės įrenginių kanalą taip, kad jis sutaptų su kanalu, kurį parinkote atlikdami 4 veiksmą.

 6. f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.

  Parinkite kiekvieno nuotolinio blykstės įrenginio grupę (A arba B). Nors naudojamų nuotolinių blykstės įrenginių skaičius neribojamas, tačiau daugiau kaip trys vienoje grupėje yra nepraktiška. Jei skaičius bus didesnis, vienų nuotolinių blykstės įrenginių skleidžiama šviesa ims trukdyti kitiems.

 7. C/f: sukomponuokite kadrą.

  Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspausdami blykstės įrenginių bandymo mygtukus įsitikinkite, kad veikia visi blykstės įrenginiai.

 8. C/f: fotografuokite.

  Prieš fotografuodami kas kartą įsitikinkite, kad šviečia visų blykstės įrenginių parengties lemputės.

Kiti blykstės įrenginiai

Informacijos apie tai, kaip naudoti optinio AWL režimą su kitais blykstės įrenginiais, rasite su blykstės įrenginiu pateikiamame vadove.

Optinis AWL

Nuotolinių blykstės įrenginių jutiklių langelius atsukite taip, kad į juos patektų valdančiosios blykstės šviesa (ypatingo kruopštumo reikia, jei fotoaparatas nesumontuotas ant trikojo). Žiūrėkite, kad tiesioginė šviesa arba stiprūs nuotolinių blykstės įrenginių šviesos atspindžiai nepatektų į fotoaparato objektyvą (jei įjungtas TTL režimas) arba į nuotolinių blykstės įrenginių fotojutiklius (jei įjungtas qA režimas), nes minėta šviesa gali trukdyti ekspozicijai. Kad mažo intensyvumo blyksniai, kuriuos skleidžia valdančioji blykstė, neatsirastų nuotraukose, kai fotografuojama iš arti, nustatykite mažą ISO jautrumą arba mažą diafragmą (didelį f skaičių). Išdėstę nuotolinius blykstės įrenginius padarykite bandomąjį kadrą ir peržiūrėkite rezultatus fotoaparato ekrane.

Blykstės kompensavimas

Mygtuku M (Y) ir papildomų komandų ratuku parinkta blykstės kompensavimo vertė pridedama prie blykstės kompensavimo verčių, nustatytų belaidės blykstės parinkčių meniu. Jei esant įjungtam TTL arba qA režimui nustatyta valdančiosios blykstės arba nuotolinių blykstės įrenginių blykstės kompensavimo vertė yra ne ±0, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje rodomos piktogramos Y.