Šiame skirsnyje pateikiama naudingos informacijos apie ryšio sudarymą arba nuotraukų iš fotoaparato atsiuntimą.

Raginimas įjungti Wi-Fi ryšį (tik iOS)

Nors programėlė SnapBridge fotoaparatą ir išmanųjį prietaisą paprastai susieja Bluetooth ryšiu, tačiau kartais, pavyzdžiui, fotografuoti nuotoliniu būdu ar panašiai, reikia Wi-Fi ryšio. Kai kurių versijų iOS prietaisuose SnapBridge paragins ryšį įjungti patiems. Tokiu atveju reikės atlikti toliau nurodytus veiksmus.

  1. Užsirašę fotoaparato tinklo pavadinimą (SSID) ir slaptažodį palieskite View options (rodyti parinktis). Numatytasis SSID sutampa su fotoaparato pavadinimu.

  2. Tinklų sąraše pasirinkite SSID, kurį užsirašėte atlikdami 1 veiksmą.

  3. Jei ryšį per Wi-Fi sudarote pirmą kartą, reikės įvesti fotoaparato slaptažodį. Įveskite slaptažodį, kurį užsirašėte atlikdami 1 veiksmą (atminkite, kad svarbu nesumaišyti slaptažodžio didžiųjų ir mažųjų raidžių). Sudarius ryšį, šalia fotoaparato SSID atsiranda simbolis , kaip iliustruojama dešinėje. Grįžkite į programėlę SnapBridge. Kitą kartą sudarant ryšį su fotoaparatu slaptažodžio įvesti nebereikės. Fotoaparato Wi-Fi SSID ir slaptažodį galima pakeisti naudojant fotoaparato sąrankos meniu parinktį Wi-Fi > Network settings (tinklo nustatymai). Privatumui apsaugoti slaptažodį rekomenduojame periodiškai pakeisti.