Sąrankos meniu atvėrimui paspauskite G ir parinkite kortelę B (sąrankos meniu).

G mygtukas

Nepasiekiama, kai akumuliatorius beveik išsekęs.

Taip pat žr.

Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji sąrankos meniu nustatymai“ (0 Numatytieji sąrankos meniu nustatymai).