Integruotą blykstę galima naudoti ne tik tuomet, kai natūralus apšvietimas yra nepakankamas, bet ir šešėliams užpildyti, apšviesti objektams foniniu apšvietimu arba sukurti žiburėliams akyse.

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip naudoti papildomas blykstes, žr. „Papildomos blykstės“ (0 Papildomos blykstės).

Automatinio atidarymo režimai

Kai įjungtas režimas i, k, p, n, o, s, w, f, d, e arba ', integruota blykstė prireikus atidaroma ir suveikia automatiškai.

 1. Pasirinkite blykstės režimą.

  Laikydami nuspaustą mygtuką M (Y), sukite pagrindinių komandų ratuką, kol ekrane atsiras pageidaujamas blykstės režimas.

  Mygtukas M (Y)

  Pagrindinių komandų ratukas

  Tiesioginė peržiūra

  Jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, nustatyta parinktis rodoma ekrane.

 2. Fotografuokite.

  Kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės, blykstė prireikus atsidaro ir fotografuojant suveikia. Jei blykstė neatsidaro automatiškai, nebandykite jos pakelti ranka. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, galite sugadinti blykstę.

Blykstės režimai

Galima rinktis vieną iš toliau nurodytų blykstės režimų:

Rankinio atidarymo režimai

Kai įjungtas režimas P, S, A, M arba 0, blykstę reikia pakelti rankiniu būdu. Jei blykstė nepakelta, ji nesuveikia.

 1. Pakelkite blykstę.

  Blykstės pakėlimui spauskite mygtuką M (Y). Atminkite, kad jeigu blykstė išjungta arba naudojamas papildomas išorinis blykstės įrenginys, integruota blykstė neatsidarys. Pereikite prie 2 veiksmo.

  Mygtukas M (Y)

 2. Pasirinkite blykstės režimą (tik esant įjungtam režimui P, S, A arba M).

  Laikydami nuspaustą mygtuką M (Y), sukite pagrindinių komandų ratuką, kol ekrane atsiras pageidaujamas blykstės režimas.

  Mygtukas M (Y)

  Pagrindinių komandų ratukas

 3. Fotografuokite.

  Jei nustatyta parinktis yra ne j, blykstė suveiks kas kartą fotografuojant.

Blykstės režimai

Galima rinktis vieną iš toliau nurodytų blykstės režimų:

Integruotos blykstės nuleidimas

Kad neeikvotumėte energijos, kai blykstė nenaudojama, spauskite ją švelniai žemyn, kol spragtelės fiksatorius.

Integruota blykstė

Nuimkite objektyvo gaubtą, kad nebūtų šešėlių. Mažiausias blykstės veikimo nuotolis yra 0,6 m, todėl ji netinka fotografuoti su kintamojo židinio objektyvais, kuriuose yra makrofotografavimo funkcija, kai nustatytas jų makrodiapazonas. Naudokite 16–300 mm židinio nuotolio objektyvus. Jei su blykste fotografuojama naudojant mažesnio kaip 16 mm židinio nuotolio objektyvą, nuotraukos pakraščiuose gali būti tamsesnės. Blykstės valdymo režimas i-TTL veikia, kai ISO jautrumas nustatytas diapazone nuo 100 iki 12800. Jei vertė viršija 12800, esant kai kuriems nuotolio arba diafragmos nustatymams gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų.

Jei blykstė suveikia, kai fotografuojama įjungus bet kurį nepertraukiamo atleidimo režimą (0 Atleidimo režimo parinkimas), paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką kas kartą padaroma tik viena nuotrauka.

Užrakto atleidimo funkcija gali būti trumpam išjungta blykstei apsaugoti, kai ji naudojama iš eilės keliems kadrams fotografuoti. Blykstę vėl galima naudoti po trumpos pertraukos.

Užrakto greičio vertės, kurias galima rinktis, kai naudojama integruota blykstė

Toliau nurodytos užrakto greičio vertės, kurias galima rinktis, kai naudojama integruota blykstė.

Režimas Užrakto greitis
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', P *, A * 1/250–1/60 sek.
k 1/250–1/30 sek.
o 1/250–1 sek.
S * Nuo 1/250 iki 30 sek.
M * 1/250–30 sek., A, %

Kai naudojamos papildomos blykstės, pritaikytos automatinio židinio plokštumos sinchronizavimo dideliu greičiu funkcijai, galima nustatyti net 1/8 000 sek. užrakto greitį, jei nustatyta pasirinktinio nustatymo e1 (Flash sync speed (blykstės sinchronizavimo greitis), 0 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)) parinktis 1/320 s (Auto FP) (1/320 sek. (automatinio židinio plokštuma)) arba 1/250 s (Auto FP) (1/250 sek. (automatinio židinio plokštuma)). Jei nustatyta parinktis 1/320 s (Auto FP) (1/320 sek. (automatinio židinio plokštuma)), fotografuojant su integruota blykste įmanoma parinkti 1/320 sek. užrakto greitį.