Modelis D7500 pritaikytas toliau nurodytoms nuotraukos kokybės parinktims:

Nuotraukos kokybė nustatoma spaudžiant mygtuką X (T) ir sukant pagrindinių komandų ratuką, kol informaciniame ekrane atsiras pageidaujamas nustatymas.

Mygtukas X (T)

Pagrindinių komandų ratukas

JPEG glaudinimas

Žvaigždute („“) paženklintoms nuotraukos kokybės parinktims taikomi glaudinimo parametrai skirti užtikrinti aukščiausiai kokybei; failų dydis priklauso nuo aplinkos. Žvaigždute nepaženklintoms parinktims taikomi glaudinimo parametrai skirti mažinti failams; paprastai failai būna maždaug tokio paties dydžio nepriklausomai nuo fotografuojamos aplinkos.

NEF (RAW) formato nuotraukos

Jei parenkamas NEF (RAW) formatas, automatiškai nustatoma fiksuota nuotraukos dydžio parinktis Large (didelė). NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG kopijas galima sukurti naudojant NX Studio ar kitą programinę įrangą arba retušavimo meniu parinktį NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) (0 NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)).

NEF ir JPEG

Kai nuotraukos, darytos nustačius NEF (RAW) + JPEG, peržiūrimos fotoaparatu, rodomos tik JPEG nuotraukos. Kai trinamos nuotraukos, padarytos esant minėtam nustatymui, ištrinamos ir NEF, ir JPEG formato nuotraukos.

Fotografavimo meniu

Nuotraukos kokybę taip pat galima nustatyti naudojant fotografavimo meniu parinktį Image quality (nuotraukos kokybė) (0 Image quality (nuotraukos kokybė)).

Taip pat žr.

Informacijos apie skaičių nuotraukų, kurias galima įrašyti esant įvairiems nuotraukos kokybės ir dydžio nustatymams, pateikiama skirsnyje „Atminties kortelių talpa“ (0 Atminties kortelių talpa).