Jei ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuotas blykstės įrenginys SB-5000, skirtas atlikti valdančiojo radijo įrenginio funkcijai, tam pritaikytus nuotolinius blykstės įrenginius galima valdyti radijo signalais (radijo AWL), siunčiamais iš belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso WR-R10.

Belaidžio ryšio sudarymas

Prieš naudodami radijo AWL sudarykite WR-R10 ir nuotolinių blykstės įrenginių belaidį ryšį.

WR-R10

Atnaujinkite WR-R10 integruotą programinę įrangą įdiegdami naujausią jos versiją; informacijos apie integruotos programinės įrangos naujinius rasite savo šalies Nikon interneto svetainėje.

 1. C: prijunkite WR-R10.

  Prijunkite prie fotoaparato WR-R10. Daugiau informacijos rasite dokumentuose, pateiktuose su WR-R10.

 2. C: pasirinkite kanalą.

  Nustatykite WR-R10 kanalų perjungiklį į pageidaujamo kanalo padėtį.

 3. C: pasirinkite ryšio režimą.

  Parinkite sąrankos meniu elementą Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) > Link mode (ryšio režimas) (0 Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys)) ir nustatykite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:

  • Pairing (siejimas): susiekite nuotolinius blykstės įrenginius su WR-R10.
  • PIN (PIN kodas): sudarykite fotoaparato ir nuotolinių blykstės įrenginių ryšį įvesdami keturių skaitmenų PIN kodą.

 4. f: sudarykite belaidį ryšį.

  Įjunkite nuotolinių blykstės įrenginių nuotolinio radijo AWL režimą ir nustatykite įrenginių kanalus taip, kad jie sutaptų su kanalu, parinktu atliekant 2 veiksmą, tada susiekite kiekvieną nuotolinį įrenginį su WR-R10, atsižvelgdami į parinktį, nustatytą 3 veiksmu:

  • Pairing (siejimas): inicijuokite siejimą nuotoliniame įrenginyje ir paspauskite WR-R10 siejimo mygtuką. Siejimas būna baigtas, kai WR-R10 ir nuotolinio blykstės įrenginio lemputės LINK ima mirksėti oranžine ir žalia šviesa. Sudarius ryšį, nuotolinio blykstės įrenginio lemputė LINK įsižiebia žalia šviesa.
  • PIN (PIN kodas): nuotolinio blykstės įrenginio valdikliais įveskite PIN kodą, kurį parinkote 3 veiksmu. Sudarius ryšį, nuotolinio įrenginio lemputė LINK įsižiebia žalia šviesa.

Kartotinis ryšio sudarymas

Jei kanalas, ryšio režimas ir kiti nustatymai nekeičiami, nustačius nuotolinį režimą WR-R10 automatiškai sudarys ryšį su anksčiau susietais blykstės įrenginiais, todėl 2–4 veiksmus bus galima praleisti. Sudarius ryšį, blykstės įrenginių lemputės LINK įsižiebs žalia šviesa.

Fotografavimas

Nuotolinių įrenginių nustatymai derinami naudojant kiekvieno įrenginio valdiklius. Daugiau informacijos rasite blykstės įrenginių vadovuose.

 1. C: suderinkite valdančiosios blykstės nustatymus.

  Valdančiosios blykstės valdikliais parinkite valdančiosios blykstės režimą ir blykstės galingumą.

 2. C: suderinkite nuotolinių blykstės įrenginių nustatymus.

  Valdančiosios blykstės valdikliais parinkite kiekvieną grupę sudarančių nuotolinių blykstės įrenginių blykstės režimą ir blykstės galingumą.

 3. f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.

  Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite grupę (A–F). Valdančioji blykstė gali valdyti iki 18-os blykstės įrenginių, sujungtų į įvairius derinius.

 4. C/f: sukomponuokite kadrą.

  Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, išbandydami blyksnius įsitikinkite, kad veikia visi blykstės įrenginiai.

 5. C/f: fotografuokite.

  Kai visi blykstės įrenginiai bus parengti, fotoaparato vaizdo ieškiklyje arba blykstės informaciniame ekrane įsižiebs blykstės parengties daviklis.

  Radijo signalais valdomų blykstės įrenginių būseną taip pat galima peržiūrėti paspaudžiant mygtuką i, kol atvertas blykstės informacinis ekranas.

Blykstės kompensavimas

Mygtuku M (Y) ir papildomų komandų ratuku parinkta blykstės kompensavimo vertė pridedama prie blykstės kompensavimo verčių, nustatytų belaidės blykstės parinkčių meniu. Jei esant įjungtam TTL arba qA režimui nustatyta valdančiosios blykstės arba nuotolinių blykstės įrenginių blykstės kompensavimo vertė yra ne ±0, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje rodomos piktogramos Y.