Jei nustatysite baltos spalvos balanso parinktį K (Choose color temp. (pasirinkti spalvos temp.)), atlikdami toliau nurodytus veiksmus galėsite parinkti spalvos temperatūrą.

Spalvos temperatūros parinkimas

Atminkite, kad naudojant blykstę arba šviečiant fluorescencinėms lempoms nepavyks gauti pageidaujamų rezultatų. Šiems šaltiniams parinkite reikšmę N (Flash (blykstė)) arba I (Fluorescent (fluorescencinės lempos)). Šviečiant kitiems šaltiniams, padarykite bandomąją nuotrauką ir patikrinkite, ar parinkta vertė tinkama.

Baltos spalvos balanso meniu

Spalvos temperatūrą galima nustatyti naudojant fotografavimo meniu parinkties White balance (baltos spalvos balansas) variantus. Įveskite gintaro-mėlynos ir žalios-rožinės spalvų ašių vertes (0 Baltos spalvos balanso meniu), kaip aprašyta toliau.

 1. Parinkite Choose color temp. (pasirinkti spalvos temp.).

  Parinkite fotografavimo meniu elementą White balance (baltos spalvos balansas), pažymėkite Choose color temp. (pasirinkti spalvos temp.) ir spauskite 2.

 2. Parinkite gintaro-mėlynos ir žalios-rožinės spalvų vertes.

  Gintaro-mėlynos (A-B) arba žalios-rožinės (G-M) spalvų ašies skaitmenų pažymėjimui spauskite 4 arba 2, o verčių keitimui spauskite 1 arba 3.

  Gintaro-mėlynos (A-B) spalvų ašies vertė

  Žalios-rožinės (G-M) spalvų ašies vertė

 3. Spauskite J.

  Pakeistų verčių įrašymui ir grįžimui į fotografavimo meniu spauskite J. Jei parinkta žalios-rožinės (G-M) spalvų ašies vertė nelygi 0, šalia piktogramos K bus rodoma žvaigždutė („E“).

Mygtukas L (U)

Jei nustatyta parinktis K (Choose color temp. (pasirinkti spalvos temp.)), mygtuką L (U) galima naudoti spalvos temperatūrai parinkti, tačiau tik gintaro-mėlynos (A-B) spalvų ašyje. Paspauskite mygtuką L (U) ir sukite papildomų komandų ratuką, kol ekrane atsiras pageidaujama vertė (derinama spalvos vienetais; 0 „Spalvos vienetas“). Jei norite įvesti spalvos temperatūrą tiesiogiai, paspauskite mygtuką L (U) ir skaitmens pažymėjimui spauskite 4 arba 2, o vertės pakeitimui spauskite 1 arba 3.

Mygtukas L (U)

Papildomų komandų ratukas

Valdymo pultas

Tiesioginė peržiūra

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, parinkta vertė rodoma ekrane.