Jei įjungtas režimas P, S, A arba M, integruotos blykstės valdymo režimą galima parinkti naudojant fotografavimo meniu parinktį Flash control (blykstės valdymas) > Flash control mode (built-in) (blykstės valdymo režimas (integruotos)). Galimos parinktys priklauso nuo parinkto elemento.

Kartai

Parametro Repeating flash (kelis kartus suveikianti blykstė) > Times (kartai) parinktys priklauso nuo blykstės galingumo.

Galingumas Parametro „Times“ (kartai) parinktys
1/4 2
1/8 2–5
1/16 2-10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Papildomų blyksčių valdymas

Kai prijungiama papildoma blykstė, vietoj fotografavimo meniu parinkties Flash control (blykstės valdymas) > Flash control mode (built-in) (blykstės valdymo režimas (integruotos)) rodoma parinktis Flash control mode (external) (blykstės valdymo režimas (išorinės)).

Blykstės valdymo režimas

Kai įjungiamas blykstės valdymo režimas i-TTL, fotoaparatas parenka blykstės galingumą pagal šviesos atspindžius, kurie susidaro nuo serijos beveik nematomų parengtinių blyksnių (parengtiniai matavimo blyksniai), kurie išsiunčiami prieš pagrindinį blyksnį. Fotoaparatas pritaikytas šiems i-TTL blykstės valdymo režimams:

  • i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams SLR fotoaparatams. Visame kadro plote nuo objektų atsispindėję parengtiniai blyksniai priimami apytiksliai 180 tūkst. pikselių RGB jutikliu, išanalizuojami ir pagal gautus rezultatus blykstės galingumas pakoreguojamas taip, kad būtų užtikrintas natūralus pagrindinio objekto ir aplinkos fono apšviestumo balansas. Jeigu naudojamas G, E arba D tipo objektyvas, apskaičiuojant blykstės galingumą įtraukiama atstumo informacija. Neveikia, kai taikomas taškinis matavimo metodas.
  • Standartinė i-TTL detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams SLR fotoaparatams. Blykstės galingumas nustatomas taip, kad kadro apšviestumas būtų standartinio lygio. Į fono šviesumą neatsižvelgiama. Rekomenduojama naudoti kadrams, kuriuose pagrindinis objektas užgožia foną arba kai naudojamas ekspozicijos kompensavimas. Standartinė i-TTL detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams SLR fotoaparatams, įjungiama automatiškai, kai parenkamas taškinis matavimo metodas.

Diafragma, jautrumas ir blykstės veikimo nuotolis

Blykstės veikimo nuotolis priklauso nuo jautrumo (ISO atitikmuo) ir diafragmos.

Diafragma, kai ISO atitikmuo yra Apytikris veikimo nuotolis
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 m
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,7-8,5
2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6-6,0
2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6-4,2
4 5,6 8 11 16 22 32 0,6-3,0
5,6 8 11 16 22 32 0,6-2,1
8 11 16 22 32 0,6-1,5
11 16 22 32 0,6-1,1
16 22 32 0,6-0,8

Kai įjungtas režimas P, didžiausia diafragma (mažiausias f skaičius) ribojamas atsižvelgiant į ISO jautrumą, kaip parodyta toliau:

Didžiausia diafragma, kai ISO atitikmuo yra:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
2,8 3,5 4 5 5,6 7,1 8 10

Jei didžiausia objektyvo diafragma yra mažesnė už nurodytąją pirmiau, didžiausia diafragmos vertė atitiks didžiausią objektyvo diafragmą.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos:

  • Apie tai, kaip prieš nuotraukos perkomponavimą užfiksuoti blykstės galingumo vertę, nustatytą išmatavus fotografuojamą objektą, žr. skirsnį „FV fiksavimas“ (0 FV fiksavimas).
  • Apie tai, kaip įjungti arba išjungti automatinio židinio plokštumos sinchronizavimo dideliu greičiu funkciją ir parinkti blykstės sinchronizavimo greitį, žr. A > pasirinktinis nustatymas e1 (Flash sync speed (blykstės sinchronizavimo greitis), 0 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)).
  • Apie tai, kaip parinkti mažiausią užrakto greitį, kurį įmanoma naudoti fotografuojant su blykste, žr. A > pasirinktinis nustatymas e2 (Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis), 0 Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)).