Nustatykite vaizdo srities parinktį DX (24×16) arba 1.3× (18×12).

Vaizdo ieškiklio ekranas

DX vaizdo srities (24 × 16) nuotrauka   1,3 karto apkirptos vaizdo srities nuotrauka (18 × 12)

Vaizdo sritis

Nustatyta parinktis rodoma ekrane.

Information display (informacinis ekranas)

Fotografavimo ekranas

Vaizdo ieškiklio ekranas

Nustačius 1,3 karto apkirptos DX vaizdo srities parinktį, vaizdo ieškiklyje rodoma piktograma s.

1,3 karto apkirpta DX vaizdo sritis

Taip pat žr.

Daugiau informacijos:

 • Apie apkarpytas sritis, taikomas filmavimo metu, žr. skirsnį „Filmo vaizdo srities mažinimas“ (0 Filmo vaizdo srities mažinimas).
 • Apie tai, kiek nuotraukų galima įrašyti esant skirtingiems vaizdo srities nustatymams, žr. skirsnį „Atminties kortelių talpa“ (0 Atminties kortelių talpa).

Vaizdo sritį galima nustatyti fotografavimo meniu parinktimi Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) arba nuspaudžiant valdiklį ir pasukant komandų ratuką.

Vaizdo srities parinkimo meniu

 1. Parinkite Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį).

  Fotografavimo meniu pažymėkite Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) ir spauskite 2.

 2. Pakoreguokite nustatymus.

  Nurodykite parinktį ir spauskite J. Vaizdo ieškiklyje rodomas pagal parinktį apkarpytas vaizdas (0 Vaizdo ieškiklio ekranas).

Nuotraukos dydis

Nuotraukos dydis priklauso nuo nustatytos vaizdo srities parinkties (0 Nuotraukos dydis).

Fotoaparato valdikliai

 1. Priskirkite vaizdo srities išranką fotoaparato valdikliui.

  Norėdami valdikliui priskirti parametrą Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį), naudokite pasirinktinį nustatymą f1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)).

 2. Vaizdo srities parinkimui naudokite nurodytą valdiklį.

  Vaizdo sritį galima parinkti spustelint parinktą valdiklį ir sukant pagrindinių arba papildomų komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje bus parodyta pageidaujama apkarpytos vaizdo srities parinktis (0 Vaizdo ieškiklio ekranas).

  Šiuo metu nurodytą vaizdo srities parinktį galima peržiūrėti spustelint valdiklį; vaizdo sritis rodoma valdymo pulte arba informaciniame ekrane. DX formato rodmuo yra „24 - 16“, o 1,3 karto apkirptos vaizdo srities – „18 - 12“.