Automatinės ekspozicijos fiksavimo funkcija naudojama, kai išmatavus ekspoziciją centruoto arba taškinio matavimo metodu (0 Matavimas), reikia perkomponuoti nuotraukas.

 1. Užfiksuokite ekspoziciją.

  Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis būtų parinktame fokusavimo taške, ir paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Kol užrakto atleidimo mygtukas paspaustas iki pusės ir objektas nustatytas fokusavimo taške, ekspozicijos užfiksavimui paspauskite mygtuką A AE-L/AF-L (jei naudojate automatinio fokusavimo funkciją, patikrinkite, ar vaizdo ieškiklyje pasirodo židinio daviklis I).

  Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas)

  A AE-L/AF-L mygtukas

  Kol veikia ekspozicijos fiksavimo funkcija, vaizdo ieškiklyje ir ekrane rodoma indikacija AE-L.

 2. Perkomponuokite nuotrauką.

  Laikydami nuspaustą mygtuką A AE-L/AF-L, perkomponuokite nuotrauką ir fotografuokite.

Taškinis matavimas

Taškinio matavimo atveju fiksuojama ta ekspozicijos vertė, kuri išmatuojama parinktame fokusavimo taške.

Užrakto greičio ir diafragmos reguliavimas

Užfiksavus ekspoziciją, galima pakeisti šiuos nustatymus, nekeičiant išmatuotos ekspozicijos vertės:

Režimas Nustatymas
P Užrakto greitis ir diafragma (lanksti programa; 0 Lanksti programa)
S Užrakto greitis
A Diafragma

Naujos vertės rodomos fotoaparato ekranuose.

Atminkite, kad užfiksavus ekspoziciją, neįmanoma pakeisti matavimo metodo.

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip užfiksuoti ekspoziciją spaudžiant užrakto atleidimo mygtuką, žr. A > pasirinktinis nustatymas c1 (Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko AE-L funkcija), 0 Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko AE-L funkcija)). Jei nustatoma parinktis On (half press) (įjungta (paspaudus iki pusės)), ekspozicija užfiksuojama paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.