Jei įjungtas režimas P, S, A arba M ir tenkinama bet kuri iš toliau nurodytų sąlygų, paspaudžiant mygtuką R fotoaparato informaciniame ekrane galima peržiūrėti blyksčių informaciją:

  • Ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuota SB-500, SB-400 arba SB-300
  • SB-5000 valdoma radijo AWL režimu naudojant WR-R10
  • Integruota blykstė pakelta fotografavimui su nuotolinėmis blykstėmis

Rodoma informacija priklauso nuo blykstės valdymo režimo.

TTL

1 Blykstės parengties daviklis
2 Atspindžio piktograma (rodoma, kai pakreipiama blykstės galvutė)
3 Blykstės kampo įspėjimas (rodomas, jei apšvietimo kampas nėra optimalus)
4

Blykstės valdymo režimas

FP indikacija

5 Blykstės režimas
6 Flash compensation (blykstės kompensavimas)

Rankinis

1

Blykstės valdymo režimas

FP indikacija

2 Blykstės galingumas

Blyksčių grupė

1 Blykstės parengties daviklis 1
2 Nuotolinis blykstės valdymas
3 Nuotolinis blykstės valdymo režimas 2
4

Blyksčių grupės valdymo režimas 2, 3

Blyksčių grupės režimas

Blykstės galingumas/blykstės kompensavimas

5 Kanalas 2
6 Link mode (ryšio režimas)

Rodoma esant įjungtam radijo AWL režimui, kai visi blykstės įrenginiai yra parengti.

Optinis AWL nurodomas piktograma Y, radijo AWL nurodomas piktograma Z, o bendras optinis ir radijo AWL – piktogramomis Y ir Z.

Jei naudojamas bendras optinis ir radijo AWL, piktogramos rodomos kiekvienai grupei.

Blykstės informacija ir fotoaparato nustatymai

Blyksčių informaciniame ekrane rodomi parinkti fotoaparato nustatymai, įskaitant fotografavimo režimą, užrakto greitį, diafragmą ir ISO jautrumą.

Blykstės valdymo režimas

Ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuotų papildomų blyksčių valdymo režimas informaciniame ekrane rodomas kaip nurodyta toliau:

  Blykstės sinchronizacija Automatinio židinio plokštuma (0 e1: Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis))
i-TTL
Automatinė diafragma (qA)
Ne TTL automatinė blykstė (A)
Reguliuojama pagal atstumą rankinė blykstė (GN)
Rankinis
Kelis kartus suveikianti blykstė
Patobulintas belaidžio apšvietimo valdymas