Kai buvo rengiamas šis vadovas, buvo galima įsigyti toliau nurodytų, modeliui D7500 tinkamų, priedų.

Pasiūla priklauso nuo valstybės ar regiono. Žr. mūsų interneto svetainę arba brošiūras, kur rasite naujausios informacijos.

Priedų prijungimo lizdo naudojimas

Junkite priedus, kaip parodyta, sulygiuodami kištuko žymenį H su žymeniu F, esančiu šalia priedų prijungimo lizdo. Į lizdą patekę pašalinės medžiagos gali sukelti trikčių, todėl lizdą, kol jo nenaudojate, uždenkite fotoaparato jungčių dangteliu.

Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės adapterio prijungimas

Prieš prijungdami papildomą kintamosios srovės jungtį ir kintamosios srovės adapterį, išjunkite fotoaparatą.

 1. Paruoškite fotoaparatą.

  Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus () ir kintamosios srovės jungties () dangtelius.

 2. Įkiškite kintamosios srovės jungtį EP-5B.

  Kiškite jungtį, orientavę ją, kaip parodyta, kad ji prispaustų oranžinį akumuliatoriaus fiksatorių prie vieno šono. Iki galo įkišus jungtį, fiksatorius ją tinkamai užfiksuoja.

 3. Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.

  Nuveskite kintamosios srovės jungties kabelį taip, kad jis eitų per kintamosios srovės jungties lizdą, ir uždarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.

 4. Prijunkite kintamosios srovės adapterį EH-5b/EH-5c.

  Prijunkite kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą prie kintamosios srovės adapterio kintamosios srovės jungties (), o maitinimo laidą – prie nuolatinės srovės jungties (). Kai fotoaparatas maitinamas per kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį, ekrane rodoma piktograma V.