Prieš siejimą patikrinkite, ar fotoaparato atminties kortelėje yra laisvos vietos. Kad procesas netikėtai nenutrūktų, taip pat patikrinkite, ar visiškai įkrautas fotoaparato akumuliatorius.

Toliau pateikiamuose nurodymuose iliustruojamas Android išmanusis prietaisas.

 1. Fotoaparatas: sąrankos meniu atvėrimui paspauskite mygtuką G ir pasirinkite piktogramą B.

  G mygtukas

 2. Fotoaparatas: parinkite sąrankos meniu elementą Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso), pažymėkite Start (pradėti) ir paspauskite J.

 3. Fotoaparatas: ekrane atsiradus toliau iliustruojamam pranešimui paspauskite J.

 4. Fotoaparatas: įsitikinkite, ar fotoaparato ekrane rodomas dešinėje iliustruojamas pranešimas, ir parenkite išmanųjį prietaisą.

 5. Išmanusis prietaisas: paleiskite programėlę SnapBridge ir palieskite Pair with camera (sieti su fotoaparatu).

  Jei bus atvertas raginimas pasirinkti fotoaparatą, palieskite rodomą fotoaparato pavadinimą.

 6. Išmanusis prietaisas: dialogo lange „Pair with camera (siejimas su fotoaparatu)“ palieskite fotoaparato pavadinimą.

  Naudotojams, kurie fotoaparatą su iOS prietaisu sieja pirmą kartą, iš pradžių pateikiami siejimo nurodymai. Perskaitę nurodymus paslinkite rodinį iki apačios ir palieskite Understood (supratau). Jei ekrane pateikiamas raginimas pasirinkti priedą, palieskite fotoaparato pavadinimą dar kartą (kol ekrane atsiras fotoaparato pavadinimas, gali praeiti šiek tiek laiko).

 7. Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: patikrinkite, ar fotoaparato ir išmaniojo prietaiso ekrane rodomas toks pats šešiaženklis skaičius.

  Kai kurių versijų iOS gali nerodyti skaičiaus. Jei skaičiaus ekrane nėra, pereikite prie 8 veiksmo.

 8. Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: paspauskite fotoaparato mygtuką J ir išmaniojo prietaiso ekrane palieskite PAIR (sieti) (rodinys priklauso nuo prietaiso ir operacinės sistemos).

 9. Fotoaparatas/išmanusis prietaisas: baikite siejimą.

  Fotoaparatas: ekrane atsiradus dešinėje iliustruojamam pranešimui paspauskite J.

  Išmanusis prietaisas: ekrane atsiradus dešinėje iliustruojamam pranešimui palieskite OK (gerai).

 10. Fotoaparatas: siejimo užbaigimui vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

  • Jei fotoaparatui leisite nuotraukas papildyti buvimo vietos duomenimis, atsakydami į klausimą „Download location data from smart device?“ (Ar atsiųsti buvimo vietos duomenis iš išmaniojo prietaiso?) pasirinkite Yes (taip), tada išmaniajame prietaise įjunkite buvimo vietos nustatymo funkciją ir programėlės SnapBridge kortelėje įjunkite funkciją Auto link options (automatinio ryšio sudarymo parinktys) > Synchronize location data (sinchronizuoti buvimo vietos duomenis).
  • Jei fotoaparato laikrodį norite sinchronizuoti su išmaniojo prietaiso pateikiamu laiku, atsakydami į klausimą „Sync clock with smart device?“ (Ar sinchronizuoti laikrodį su išmaniuoju prietaisu?) pasirinkite Yes (taip) ir programėlės kortelėje įjunkite funkciją Auto link options (automatinio ryšio sudarymo parinktys) > Synchronize clocks (sinchronizuoti laikrodžius).

Atlikus nurodytus veiksmus išmaniojo prietaiso ir fotoaparato ryšys būna sudarytas. Visos fotoaparatu daromos nuotraukos bus automatiškai siunčiamos į išmanųjį prietaisą.