Daugelį fotografavimo, atkūrimo ir sąrankos funkcijų galima rasti fotoaparato meniu. Jei norite atverti meniu, paspauskite mygtuką G.

G mygtukas

1 Kortelės
2

Meniu parinktys

Parinktys tuo metu naudojamame meniu.

3 Esamą kiekvienos parinkties nustatymą rodo piktograma.
4 Slinktukas rodo padėtį tuo metu naudojamame meniu.
5 Žinyno piktograma (0 Piktograma d (žinynas))

Kortelės

Rinkitės iš toliau pateikiamų meniu:

Fotoaparato meniu naudojimas

Meniu valdikliai

Naršyti meniu galima naudojant jutiklinį ekraną arba kryptinį valdiklį ir mygtuką J.

 • 1: žymiklį perkelia aukštyn
 • 3: žymiklį perkelia žemyn
 • 4: atšaukia ir grįžta į ankstesnį meniu
 • 2: parenka pažymėtą elementą arba atveria papildomą meniu
 • Mygtukas J: parenka pažymėtą elementą

Piktograma d (žinynas)

Jei apatiniame kairiajame ekrano kampe rodoma piktograma d, paspaudžiant mygtuką L (U) galima atverti pažymėtos parinkties arba meniu aprašymą. Slinkimui per ekraną spauskite 1 arba 3. Grįžimui į meniu paspauskite L (U) dar kartą.

Mygtukas L (U)

Meniu naršymas

Vykdykite toliau pateikiamus meniu naršymo veiksmus.

 1. Atverkite meniu.

  Meniu atvėrimui paspauskite mygtuką G.

  Mygtukas G

 2. Pažymėkite tuo metu rodomo meniu piktogramą.

  Tuo metu rodomo meniu piktogramos pažymėjimui spauskite 4.

 3. Parinkite meniu.

  Pageidaujamo meniu parinkimui spauskite 1 arba 3.

 4. Nustatykite žymiklį į reikiamą parinkto meniu vietą.

  Žymiklio nustatymui į reikiamą parinkto meniu vietą spauskite 2.

 5. Pažymėkite meniu elementą.

  Meniu elemento pažymėjimui spauskite 1 arba 3.

 6. Atverkite parinktis.

  Parinkto meniu elemento parinkčių atvėrimui spauskite 2.

 7. Pažymėkite parinktį.

  Parinkčiai pažymėti spauskite 1 arba 3.

 8. Pasirinkite pažymėtą elementą.

  Pažymėto elemento parinkimui spauskite J. Jei norite išeiti nepasirinkę, spauskite mygtuką G.

Įsidėmėkite:

 • Meniu elementų, kurie rodomi pilki, tuo metu pasirinkti neįmanoma.
 • Spaudžiant 2 dažniausia pasiekiamas tas pats rezultatas kaip ir spaudžiant J, tačiau tam tikrais atvejais pasirinkti įmanoma tik spaudžiant J.
 • Norėdami išeiti iš meniu ir grįžti į fotografavimo režimą, iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Naršyti meniu taip pat galima toliau nurodytais jutiklinio ekrano valdymo veiksmais.


Slinkimas

Slinkimui braukite pirštu aukštyn arba žemyn.


Meniu parinkimas

Meniu parinkimui palieskite meniu piktogramą.


Parinkčių nustatymas/nustatymų derinimas

Parinkčių atvėrimui palieskite meniu elementus, o reikšmių keitimui palieskite piktogramas arba slinktukus. Jei norite išeiti nepakeitę nustatymų, palieskite 6.