Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį U1, jei reikia iškviesti nustatymus, priskirtus naudojant parinktį Save to U1 (įrašyti į U1), arba į padėtį U2, jei reikia iškviesti nustatymus, priskirtus naudojant parinktį Save to U2 (įrašyti į U2).

Režimo pasirinkimo ratukas