เลือก ใช่ เพื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ โปรดทราบว่าการฟอร์แมตจะลบภาพและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดในการ์ดถาวร ก่อนฟอร์แมต โปรดแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่ต้องการไว้แล้ว

ขณะฟอร์แมต

อย่าปิดกล้องหรือเอาการ์ดหน่วยความจำออกในระหว่างการฟอร์แมต

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง