ปรับการตั้งค่าสำหรับการควบคุมด้วยระบบสัมผัสจอภาพ

  • เปิดใช้/ไม่ใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส: เลือก ไม่ใช้ เพื่อป้องกันการใช้การควบคุมหน้าจอสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือ เฉพาะขณะแสดงภาพ เพื่อเปิดใช้การควบคุมหน้าจอสัมผัสเฉพาะในโหมดแสดงภาพเท่านั้น
  • แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ: เลือกว่าจะแสดงภาพต่อไปแบบเต็มจอด้วยการแตะไปทางซ้ายหรือทางขวา

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง