ปรับโฟกัสอย่างละเอียดตามชนิดของเลนส์ได้สูงสุดถึง 30 ชนิด ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น เราขอแนะนำให้ทำการปรับละเอียดที่ระยะโฟกัสที่ใช้งานบ่อย; หากท่านทำการปรับโฟกัสที่ระยะโฟกัสสั้น ท่านอาจพบว่าประสิทธิภาพน้อยลงที่ระยะโฟกัสที่ยาวกว่า

  • ปรับ AF ละเอียด (เปิด/ปิด): เลือก เปิด เพื่อเปิดการจูน AF เลือก ปิด เพื่อปิด
  • ค่าที่บันทึกไว้: จูนค่า AF สำหรับเลนส์ปัจจุบัน กดปุ่ม 1 เพื่อเลื่อนจุดโฟกัสออกห่างจากกล้องหรือ 3 เพื่อเลื่อนจุดโฟกัสเข้าหากล้อง; เลือกค่าระหว่าง +20 และ –20 กล้องสามารถจัดเก็บค่าสำหรับเลนส์ได้ถึง 30 แบบ ค่าการจูนสามารถบันทึกได้เพียงค่าเดียวสำหรับเลนส์แต่ละประเภท

    ค่าปัจจุบัน

    ค่าที่บันทึกไว้

  • ค่าเริ่มต้น: เลือกค่าการจูน AF ที่ใช้เมื่อไม่มีค่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้าสำหรับเลนส์ที่ใส่อยู่ในขณะนั้น
  • แสดงค่าที่บันทึกไว้: แสดงค่าการจูน AF ที่บันทึกไว้ก่อนหน้า ในการลบเลนส์ออกจากรายการ ให้ไฮไลท์ที่เลนส์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม O หากต้องการเปลี่ยนตัวระบุเลนส์ (เช่น การเลือกตัวระบุว่าเป็นแบบเดียวกับเลขสองหลักของหมายเลขรุ่นเลนส์หรือไม่ เพื่อแยกความแตกต่างจากเลนส์อื่นๆ ที่เป็นประเภทเดียวกันด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ค่าที่บันทึกไว้ สามารถใช้กับเลนส์เพียงอันเดียวสำหรับแต่ละประเภท) ให้ไฮไลท์เลนส์ที่ต้องการและกดปุ่ม 2 เมนูจะปรากฏขึ้น; ให้กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกตัวระบุและกดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง