เลือกภาษาสำหรับข้อความและเมนูในกล้อง ภาษาที่สามารถใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อกล้อง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง