ดูข้อมูลบอกตำแหน่งที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ทดีไวซ์โดยใช้แอพ SnapBridge รายการที่แสดงแตกต่างกันไปตามสมาร์ทดีไวซ์

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง