การปรับสีของตัวอักษรในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพเพื่อให้เห็นง่าย เลือก พื้นหลังสว่าง (w) เพื่อแสดงตัวอักษรสีดำบนพื้นหลังสีขาวหรือ พื้นหลังมืด (x) เพื่อแสดงตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำ

พื้นหลังสว่าง

พื้นหลังมืด

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง