รีเซ็ตการตั้งค่าสำหรับ U1 และ U2 ไปเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน (0 การรีเซ็ต User Settings)

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง