สามารถกำหนดการตั้งค่าที่ใช้บ่อยให้กับตำแหน่ง U1 และ U2 บนแป้นหมุนเลือกโหมดได้ (0 การบันทึก User Settings)

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง