การเลือก กดชัตเตอร์ได้ ทำให้ลั่นชัตเตอร์ได้เมื่อไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง แม้ไม่มีการบันทึกภาพก็ตาม (อย่างไรก็ตาม ภาพจะแสดงในโหมดตัวอย่าง) ถ้าเลือก ล็อคชัตเตอร์ ปุ่มชัตเตอร์จะใช้งานได้เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้องเท่านั้น

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง