เลือกความดังและระดับความสูงต่ำของเสียงเตือนที่จะดังเมื่อ:

  • การตั้งเวลาถ่ายกำลังทำงาน
  • การบันทึกภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุด
  • กล้องจะโฟกัสในโหมดถ่ายภาพ (โปรดทราบว่าเสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นหากเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัสหรือหากเลือก AF-A ไว้และกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF-C)
  • ใช้หน้าจอสัมผัส

โปรดทราบว่าเสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นในขณะที่การตั้งเวลาถ่ายกำลังทำงานหรือเมื่อทำการโฟกัส หากเลือก เปิด ไว้สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ในเมนูถ่ายภาพ

เมนู ตัวเลือกเสียงเตือน จะมีรายการดังต่อไปนี้:

  • เปิด/ปิดเสียงเตือน: เปิดหรือปิดเสียงเตือน หรือเลือก ปิด (เฉพาะระบบสัมผัส) เพื่อไม่ใช้เสียงเตือนระหว่างการป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์แต่จะเปิดใช้สำหรับจุดประสงค์อื่นๆ
  • ความดัง: ปรับระดับเสียงเตือน
  • ความสูงต่ำ: เลือกระดับความสูงต่ำของเสียงเตือนจาก สูง และ ต่ำ

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง