รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดยกเว้น ภาษา (Language) และ โซนเวลาและวันที่ ไปเป็นค่าเริ่มต้น ข้อมูลลิขสิทธิ์และการป้อนข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้จะถูกรีเซ็ตเช่นกัน เมื่อรีเซ็ต การตั้งค่าจะไม่สามารถกู้คืนได้

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง